Rodzaje kataklizmów

Rodzaje kataklizmów

Na naszej Ziemi jak wiadomo są różnego rodzaju kataklizmy. Co niektórzy naukowcy twierdzą, że nasza planeta co jakiś czas się odnawia. Ponieważ człowiek niszczy środowiska poprzez zanieczyszczanie atmosfery, jak i wyrzucanych śmieci, których nie można zniszczyć. Największe kataklizmy dotykają kraje Azji, Afryki, Ameryki. W Azji poprzez uporczywe deszcze tworzą się tsunami, obrywa się ziemia i dochodzi do powodzi, trzęsień ziemi. W Afryce poprzez klimat dochodzi do suszy i pożarów, co jest powodem, że ludzie umierają. W Amerykach natomiast dochodzi do trzęsień ziemi, jak i dużych pożarów. Wszystkie te kraje i kontynenty leżąca stykach płyt tektonicznych, co też jest powodem zmian i kataklizmów. W ostatnim czasie nastąpił wzrost kataklizmów. Obecnie są powodzie w Indonezji, obsunęła się ziemia, gdzie bardzo dużo ludzi straciło dach nad głową i cały dorobek swojego życia. Klęski żywiołowe, a więc owe kataklizmy, stanowią jedno z największych zagrożeń dla ludzi na całym świecie, głównie o zasięgu lokalnym.

Huragany

Jak wiadomo na całej Ziemi wieje wiatr. Jednak w niektórych rejonach nad oceanami czy rozlewiskami tworzą się huragany. Niektórzy naukowcy twierdzą, że duży wpływ ma też El Nino, który wywołuje na oceanach orkany, a na styku lądu z oceanem powstają tornada, które wdzierają się w głąb lądu, niszcząc i porywając z bardzo wielką siłą wszystko, co napotkają na swojej drodze. Niektórzy z naukowców badają tornada, nie raz przypłacając to swoim życiem. Największe tornada powstają i nawiedzają Amerykę, gdzie sieją duże spustoszenie. Ubezpieczalnie nie ubezpieczają od wszystkich klęsk żywiołowych i ludzie zostają bez środków do życia. Huragany wieją z siła minimalną trzydziestu trzech metrów na sekundę. Jednocześnie należy tutaj zwrócić uwagę na fakt, że nad akwenami Oceanu Atlantyckiego określa jest je jako huragany bądź tornada. Z kolei nad Oceanem Indyjskim i Spokojnym jako tajfuny. Mogą wywoływać tsunami. Czasami spotyka się orkany nad Oceanem Indyjskim jako silne i gwałtownej burze. Określa się je również pod względem ich siły w różnych stopniach.

Powodzie

Jest to jedno ze zjawisk hydrologicznych. Polega to na wezbraniu wód w zbiornikach, na morzu bądź w ciekach wodnych, co objawia się po prostu przekroczeniem stanu brzegowego i zatopienie nawet rozległych i dalekich obszarów lądu. Wielokrotnie prowadzi to do ogromnych strat społecznych (straty w ludziach), jak i materialnych. Jednocześnie należy przyznać, że powodzie są jednymi z najbardziej niszczycielskich i groźnych klęsk żywiołowych na świecie. Walka z powodziami jest problemem ogólnoświatowym, z którym trudno jest walczyć i wielokrotnie walka ta kończy się przegraną ludzi. Można je podzielić na opadowe, roztopowe, zimowe, sztormowe, wymieniając przyczyny owych powodzi, bądź też małe, średnie i duże, jeśli chodzi o ich zasięg. W historii wielu krajów występowały one już minimum kilkakrotnie. Jednocześnie należy zaznaczyć, że powodzie wielokrotnie są „zapowiadane” w formie pierwszych objawów, lekkich wylewów rzeki, jednakże niestety często rządy nie potrafią wystarczająco szybko zareagować, aby skutki były zadowalające.

Trzęsienia ziemi

Tym terminem określa się głównie gwałtowne rozładowanie swoistych naprężeń, które powstają w skorupie ziemskiej, najczęściej na styku dwóch płyt tektonicznych, ale nie tylko. Głównym miejscem, w którym pojawiają się fale sejsmiczne, z niego się one rozchodzą, a które stanowi źródło trzęsienia ziemi, jest epicentrum. Im dalej rozchodzą się owe fale sejsmiczne, tym siła wstrząsów staje się mniejsza. Badaniem owych trzęsień ziemi zajmuje się nauka o nazwie sejsmologia. Trzęsienia ziemi oznaczane są, głównie ich siła, poprzez dwunastostopniową skalę Mercallego oraz otwartą skalę Richtera. Wyróżnia się przede wszystkim trzęsienia: tektoniczne, wulkaniczne, zapadowe, antropogeniczne, płytkie, średnie i głębokie, wstępne, zasadnicze i następcze i wiele innych. Podziałów jest naprawdę dużo. Wielokrotnie trzęsienia ziemi przyczyniają się do śmierci setek, a nawet tysięcy ludzi. Pojawiają się nagle, praktycznie bez zapowiedzi. W niektórych krajach, jak w Stanach Zjednoczonych, istnieją przystosowane do tego domy, zaopatrzone w bunkry pod domami, gdzie mogą się schować na czas trzęsienia.
Susze

Susze tak naprawdę są ściśle związane z klęskami głodu, którym najczęściej towarzyszą. W tym wypadku skupimy się jednakże na tych drugich, ponieważ godzą one wprost w życie i zdrowie ludzi i to całych ich populacji. Klęski głodu to rozpowszechnione na określonym obszarze braki w żywności. Powodują one niedożywienie, a nawet śmierć głodową. Wyróżnia się wiele przyczyn owego głodu, a wśród nich głównymi są: konflikty zbrojne, złe decyzje polityczne, zły i niesprawiedliwy podział żywności, złe gospodarowanie nią, różnego typu klęski żywiołowe, wolne tempo rozwoju rolnictwa, eksplozja demograficzna i wiele innych. Przyjmuje się, że na świecie głoduje współcześnie około osiemset milionów ludzi. Przede wszystkim problem ten widoczny jest na terenie Trzeciego Świata. W Polsce, jak podają statystyki, problem głodu dotyka od dziesięciu do nawet dwudziestu pięciu procent dzieci. Klęski głodu znane są praktycznie od najdawniejszych czasów, a odnotowywane mniej więcej od trzynastego wieku i występują po dzień dzisiejszy.

Ciała niebieskie

W historii odnotowano już kilka bądź nawet kilkanaście upadków ciał niebieskich, głównie w formie meteorytów. Jednakże w mało którym przypadku miało to większe znaczenie tak naprawdę dla całej ludzkości. Kwestia wymarcia dinozaurów nie jest do dzisiaj znana, więc trudno jest stwierdzić, czy zginęły od uderzenia meteorytu, czy od czegokolwiek innego. Jednocześnie należy mieć świadomość, że wszystkie kratery, które istnieją na terenie naszej planety, są właśnie wydrążone przez upadki ciał niebieskich na Ziemię. Ponadto trzeba też tutaj wspomnieć o fakcie, że przy niektórych, a dokładnie po upadku meteorytu w Peru w 2007 roku nagle pojawiają się zachorowania, bez przyczyny, z dziwnym przebiegiem, do tej pory nieznanym itp. Faktem jest, że owe meteoryty są z nieznanych nam źródeł. Jednocześnie nauka ciągle idzie do przodu. Tworzone są coraz lepsze urządzenia, które dają możliwość skuteczniejszego i szybszego badania kosmosu, a co za tym idzie, również przewidzenia, że dane ciało niebieskie może spaść na naszą planetę i obliczenia potencjalnych efektów ubocznych owego upadku.

Pożary

Pod tą nazwą kryje się niekontrolowane spalanie i to w miejscu, które nie jest do tego przeznaczone. Aby wystąpił pożar musi pojawić się tam materiał palny, odpowiednio wysoka temperatura oraz utleniacz, tlen. Pożary pojawiają się zarówno w czasie wojny, jak i pokoju. Wyróżnia się wiele rodzajów pożarów, a między innymi: bardzo duży, duży, średni i mały; blokowy, otwarty, podpowierzchniowy, przestrzenny, ukryty, wewnętrzny, wierzchołkowy, w zarodku czy zewnętrzny i wiele innych. Istnieje też wiele przyczyn występowania pożarów, jak na przykład: wadliwe instalacje elektryczne, zwarcia wszelkiego typu, podpalenia, wypalanie traw, susze, wypadki komunikacyjne, szkła w lesie, niedopałki papierosów, wyładowania atmosferyczne, samozapalenia i wiele innych. Oczywiście w czasie wojny odnosi się to do promieniowania cieplnego przy wybuchu bomby atomowej czy użycie środków bojowych zapalających. Pożary gasi się na różne sposoby w zależności od miejsca, od ilości osób zagrożonych śmiercią, poparzeniem czy zaczadzeniem, a także od powierzchni pożaru, materiału, który się pali itp.

Back To Top