Powodzie, które nawiedziły Ziemię

Powodzie, które nawiedziły Ziemię

Powódź jest to zjawisko hydrologiczne, które polega głównie na wezbraniu wód rzecznych bądź morskich w zbiornikach wodnych, na morzu bądź w ciekach wodnych. Powoduje to przekroczenie przez wodę stanu brzegowego, a co za tym idzie możliwe jest zatopienie nawet znacznych obszarów lądu. Doprowadza to w wielu przypadkach do licznych strat społecznych i materialnych. Przyjmuje się, że powodzie to jedne z najgroźniejszych i najbardziej niszczycielskich klęsk żywiołowych. Powodzie dzieli się na: opadowe, roztopowe, zimowe, sztormowe i wiele innych. Przyczyn powodzi może być wiele, na przykład intensywne opady deszczu, roztopy wiosenne, tamowanie biegu rzeki poprzez osuwiska, przerwanie tamy, tsunami i wiele innych. Istnieją trzy stopnie skali: małe o zasięgu lokalnym, średnie – regionalne, a także duże o zasięgu krajowym, które określane są jako typowe klęski żywiołowe. W Polsce wielokrotnie miały już miejsce różnego typu i stopnia powodzie, które najczęściej jednakże odbijały się na funkcjonowaniu państwa.

Alaska

Była to swoista seria powodzi, które miały miejsce w obszarze rzek Chenay, Tanany, Jukon, Susitny oraz Kuskokwim. Powodzie te nawiedziły Alaskę w kwietniu i maju 2009 roku. ich przyczyną były liczne opady śniegu w zimie, a także wyższe temperatury wiosną od średniej wieloletniej, co przyczyniło się do licznych roztopów. Pomoc mieszkańcom udzielona była wyjątkowo szybko i skutecznie. Mało osób ucierpiało. Dostarczana była woda pitna, żywność, paliwo oraz inne przedmioty. Zorganizowana została również pomoc po powodzi, przy odbudowie miast.

Europa

Przyjmuje się, że miała ona miejsce w 2002 roku. czasami określa się ją jako Wielką powódź tysiąclecia. Przede wszystkim nawiedziła ona tereny Europy Środkowo-Wschodniej. Ogromne ulewne deszcze w praktycznie kilkunastu krajach spowodowały straty rzędu miliardów euro. Największe zniszczenia miały miejsce w: Austrii, Czechach, Słowacji, Polsce, Niemczech, Węgrach, Rumunii oraz Chorwacji. Początek powodzi miał miejsce we wschodnich Alpach. Pojawiły się spustoszenia we Włoszech, Bawarii w Niemczech i niektórych landach austriackich. Później nastąpiło wylanie Dunaju, a potem kolejne rzeki wylewały wprost masowo.

Brazylia

Przede wszystkim ucierpiały tutaj północno-wschodniej regiony kraju. Silne opady w kwietniu i maju 2009 roku spowodowały liczne powodzie i lawiny błotnej. Zginęło wtedy ponad czterdzieści osób i jednocześnie ponad trzysta tysięcy straciło dach nad głową. Najgorsze efekty obserwować można było w stanie Maranhao. Zginęło tam sześć osób, a ponad czterdzieści tysięcy zostało bezdomnych i musiało mieszkać w przygotowanych dla nich schroniskach. Dostarczane były w miarę szybko liczne dostawy żywności i lekarstw.

Missisipi

Była to najbardziej niszczycielska i zwodnicza powódź, jak istniała kiedykolwiek na terenie Stanów Zjednoczonych. Miała ona miejsce w 1927 roku. rozpoczęła się ona poprzez ulewne deszcze nad Missisipi latem 1926 roku. wały przeciwpowodziowe pękły na Missisipi w stu czterdziestu pięciu miejscach. Woda ogólnie zalała około siedemdziesiąt tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni. W niektórych miejscach woda zalała obszar na głębokość dziesięciu metrów. Straty, które wynikły z tej powodzi oszacowane zostały na około czterysta milionów dolarów. Zginęło wtedy prawie dwieście pięćdziesiąt osób.

Powódź tysiąclecia

Była to katastrofalna powódź, która nawiedziła w lipcu 1997 roku głównie południową oraz zachodnią Polskę, a także Czechy, Łużyce, północno-zachodnią Słowację i wschodnią Austrię. Zginęło prawie sześćdziesiąt osób tylko w Polsce, a wliczając Czech i Niemcy, liczba ta sięgnęła ponad stu osób. Z kolei szkody materialne zostały oszacowane na trzy i pół miliarda dolarów, a na terenie owych trzech krajów łącznie – na cztery i pół miliarda euro. W naszym kraju przede wszystkim wylewały takie rzeki, jak Bóbr, Nysa Łużycka, Oława, Ślęza, Bystrzyca, Nysa Kłodzka, Odra, Widawa, górna Wisła oraz górna Łaba i inne.

Maharashtra

Była to wyjątkowa i niszczycielska powódź, która pojawiła się w indyjskim stanie Maharashtra w lipcu 2005 roku. Zalała ona między innymi Bombaj. Przyczyną były niezwykle obfite opady atmosferyczne, które do tej pory nie miały tam miejsca, nawet w porze monsunowej. Powódź ta była przyczyną śmierci prawie tysiąca osób. Woda spowodowała zalanie 1/3 Bombaju i prawie całego stanu Maharashtra, który tym sposobem został odcięty od reszty kraju. Straty materialne wynikają tutaj nie tylko ze zniszczeń, ale i wstrzymania pracy w przemyśle i handlu, a także na giełdzie, która znajduje się właśnie w Bombaju.

Back To Top