PSL

Jest to partia agrarystyczna, centrowa. Została założona w maju 1990 roku w formie połączenia PSL Odrodzenie z wilanowskim PSL. Ich program przede wszystkim odnosi się do interwencjonizmu państwowego, głównie w rolnictwie, a także zwolnieniem tempa prywatyzacji. Są oni za integracją europejską, ale z wynegocjowaniem dobrych warunków dla kraju. Sprzeciwiają się oni natomiast: podatkowi liniowemu, przywróceniu kary śmierci, legalizacji eutanazji, aborcji, rejestracji związków homoseksualnych, zniesieniu poboru do wojska, wprowadzeniu armii zawodowej, legalizacji narkotyków miękki i rozdziałowi państwa od kościoła. Popierają natomiast likwidację powiatów. PSL chciało od początku wycofania wojsk polskich z Iraku, dalej bezpłatnej edukacji i służby zdrowia, otwarcia peerelowskich teczek, poprawienia stosunków z Rosją i Niemcami, uproszczenia biurokracji, przepisów prawnych, wprowadzenia podatku rodzinnego, wspólne rozliczanie rodzin, poparcie dla ekologicznej agroturystyki i decentralizację władz polskich.

Pawlak

Urodził się w Modelu. Był dwa razy już premierem Polski. Ponadto pełnił funkcję prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Od listopada 2007 jest ministrem gospodarki i wiceprezesem Rady Ministrów. Był on absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych. Uczestniczył w strajkach organizowanych na uczelni. Do dzisiaj prowadzi siedemnastohektarowe gospodarstwo rolne. Prywatnie jest pasjonatem Internetu. Jest żonaty i ma trzech synów. Obecnie mieszka z partnerką w Żyrardowie.

Bury

Urodził się w Przeworsku. Jest posłem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od listopada 2007 roku jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Ukończył Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie filia w Rzeszowie na kierunku prawo. Działał w sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Skarbu Państwa, był wiceprzewodniczącym Komisji śledczej do spraw prywatyzacji PZU. Obecnie jest też prezesem wojewódzkich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) w Rzeszowie. Zaliczany jest do jednych z bardziej lubianych polityków polskich.

Sawicki

Urodził się w powiecie sokołowskim. Z wykształcenia jest inżynierem rolnikiem. Od listopada 2007 roku jest ministrem rolnictwa i rozwoju wsi w rządzie D. Tuska. Studia ukończył na Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach na wydziale Rolniczym. Później ukończył jeszcze studia podyplomowe w dziale wspólnotowego prawa rolnego przy Instytucie Prawa Rolnego Polskiej Akademii Nauk. W 2006 roku obronił pracę doktorską na Akademii Podlaskiej w Siedlcach pod kątem uprawy ziemniaka. Należał do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, a od 1990 roku do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Był wiceprezesem Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL, sekretarzem Rady Naczelnej PSL i ponownie wiceprezesem NKW partii. Kandydował do Parlamentu Europejskiego.

Żelichowski

Urodził się w Księżostanach. Z wykształcenia jest inżynierem leśnikiem, politykiem ruchu udowego. W kilku rządach był ministrem środowiska. Ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego na wydziale Leśnym. Pracował przez większość życia w leśnictwie. Zasiadał między innymi w komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, a także w komisji do spraw kontroli państwowej. Był też sędzią Trybunału Stanu. Kandydował do Parlamentu Europejskiego. Należał do ZSL, od 1991 roku jest członkiem PSL.

Łuczak

Urodził się w Wieluniu. Jest politykiem i samorządowcem. Studia ukończył na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Na liście wyborczej Polskiego Stronnictwa Ludowego pojawił się po raz pierwszy w 2005 roku. Był już zastępcą przewodniczącego sejmowej komisji śledczej do spraw nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów i innych. Z pracy w tej komisji zrezygnował sam w lipcu 2009 roku. Nie jest zbyt dobrze znanym politykiem, jednakże jednym z ważniejszych wśród wszystkich istniejących w składzie Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Kalinowski

Był posłem do Parlamentu Europejskiego, urodzonym w Wyszkowie. Ponadto pełnił funkcję wicepremiera, ministra rolnictwa, wicemarszałka Sejmu, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ukończył Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na wydziale Zootechniki, a także Studium Wspólnotowego Prawa Rolnego przy Instytucie Nauk Prawny PAN. Ponadto był on członkiem Związku Młodzieży Wiejskiej. W partii Polskiego Stronnictwa Ludowego jest już od 1989 roku. Do Parlamentu Europejskiego kandydował w 2009 roku i uzyskał mandat europosła.

Back To Top