PO

Jest to polska partia polityczna. Została ona założona pod koniec stycznia 2001 roku. Rok później zmieniła nazwę jako Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej. Założycielami byli Andrzej Olechowski, Maciej Płużyński oraz Donald Tusk. Ich ideologia przede wszystkim opiera się na liberalizmie konserwatywnym oraz chadecji. Aktualnie tworzy ona koalicję razem z Polskim Stronnictwem Ludowym. Program tej partii opiera się przede wszystkim na zwiększeniu roli Parlamentu Europejskiego w działaniu Unii Europejskiej. Głównym hasłem jest wprowadzenie podatku liniowego, utrzymanie obowiązkowej składki ubezpieczeniowej, stworzenie prywatnej ochrony zdrowia w formie spółek prawa handlowego, wprowadzenie mechanizmów konkurencyjności w kwestie szkolnictwa itp. Głównymi przedstawicielami Platformy Obywatelskiej są między innymi: Donald Tusk, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Bronisław Komorowski, Zbigniew Chlebowski, Jarosław Gowin, Cezary Grabarczyk, Sławomir Nitras, Sławomir Nowak, Radosław Sikorski i wielu innych.

Tusk

Urodził się w Gdańsku. Jest z wykształcenia historykiem. Obecnie piastuje urząd Prezesa Rady Ministrów od listopada 2007 roku. Jest też przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Jeśli chodzi o życie prywatne, to jest żonaty i ma dwójkę dzieci. Mieszka w Sopocie. Jego hobby jest piłka nożna. Wśród jego odznaczeń należy wymienić przede wszystkim: Nagrodę Kisiela z 2002 roku, tytuł Człowieka Roku 2005 razem z Jarosławem Kaczyńskim, Krzyż Wielki Orderu Słońca Peru w 2008 roku, Honorowy obywatel Łęczycy, Wiktor 2007 za kategorię Najpopularniejszy polityk, a także Człowiek Roku 2008 od tygodnika „Wprost”.

Komorowski

Jest historykiem i politykiem. Urodził się w Obornikach Śląskich. Charakteryzuje się on przede wszystkim dosyć liberalno-konserwatywnymi poglądami. W 2002 roku zajął drugie miejsce w konkursie Programu III Polskiego Radia „Srebrne Usta”. Był prezesem Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego. Uniwersytet Mykolasa Romerisa w Wilnie w 2008 roku przyznał mu tytuł doktora honoris causa. Prywatnie jest żonaty i ma pięcioro dzieci. Uważany jest za jednego z najbardziej radykalnych i konsekwentnych w swoich poglądach polityków polskich.

Gowin

Jarosław Gowin urodził się w Krakowie. Jest publicystą, współtwórcą oraz rektorem Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. J. Tischnera. Ukończył studia z historii filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ponadto jest on stypendystą Cambridge oraz Doktorem Polskiej Akademii Nauk. W swoich pracach skupia się na problemach kościoła katolickiego na terenie naszego kraju, a także nad pontyfikatem Jana Pawła II. W pewnych latach był on też redaktorem naczelnym miesięcznika „Znak”. W 2005 roku został senatorem z ramienia PO.

Sikorski

Urodził się w Bydgoszczy. Znany jest jako Radek Sikorski, chociaż pełne imię to Radosław Tomasz. Jest z wykształcenia politologiem, dziennikarzem. Obecnie piastował urząd ministra obrony narodowej w latach 2005-2007 za K. Marcinkiewicza i J. Kaczyńskiego, a od 2007 jako minister spraw zagranicznych w rządzie D. Tuska. Do tej pory uzyskał następujące wyróżnienia: nagrodę literacką dla młodych pisarzy „The Spektator” oraz „The Sudany Telegrach”, odznakę Zasłużony Działacz Kultury, Wiktor 2006 jako Najpopularniejszy Polityk, medal „Zasłużony dla Kultury”, Człowiek Roku 2005 od „Gazety Polskiej”, a także laur Umiejętności i Kompetencji 2009 od Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Jest żonaty z amerykańską dziennikarką i pisarką Anne Applebaum, mają dwóch synów. Od 1986 posiadał obywatelstwo brytyjskie, którego się zrzekł w 2006 roku.

Gronkiewicz-Waltz

Urodziła się w Warszawie. Jest prawnikiem i ekonomistą z wykształcenia. Zasiadała już jako prezes Narodowego Banku Polskiego, przewodnicząca Rady Polityki Pieniężnej, wiceprezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, prezydent miasta Warszawy i wiele innych. W latach 1994, 1997, 1998 oraz 1999 została ona zaliczona do najlepszych prezesów banków centralnych na świecie, która to nagroda wręczana jest przez prestiżowy amerykański miesięcznik finansowy pod tytułem „Globar Finance”. Ponadto jest ona laureatką Nagrody Kisiela z roku 1998.

Chlebowski

Jest polskim politykiem i samorządowcem urodzonym w Żarowie. Z wykształcenia posiada tytuł magistra inżyniera. Ukończył studia, wydział Mechanizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ponadto studiował też na studiach podyplomowych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku zarządzanie strategiczne, a także na wydziale Zarządzania dla Administracji Publicznej w Poznaniu na Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Akademii Ekonomicznej. Posiada tytuł MBA, jak i Międzynarodowy Certyfikat Menedżera w dziale zarządzania w administracji. Otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi, jest laureatem Dziecięcej Nagrody SERCA, Złotego Dęba, statuetki „Maciuś” od Dziecięcio-Młodzieżowej Rady Miejskiej Żarowa, a także statuetki „Neptun”.

Back To Top