Wróżenie

Wróżenie

Ostatnio coraz popularniejszą dziedziną magii jest samo wróżenie. Trzeba przyznać, że wprost ogromną popularnością cieszą się wszelkiego typu wróżki, rozlokowane na terenie całego kraju, a i nawet całego świata. Ich metody wróżenia są różne, jednakże wyróżnić można kilka popularnych technik, które najczęściej są praktykowane. Między innymi wyróżnia się wróżby zwykłymi kartami, kartami cygańskimi, Tarotem, kartami domina, Lenormand, kostkami do gry, wróżenie z fusów kawy lub herbaty, z kryształowej kuli, z kart runicznych i wiele innych. Niektórzy potrafią też czytać z linii na dłoniach. Ceny usług tego typu są zróżnicowane zależnie od samej wróżki. Powodzenie danych wróżb w większości zależy od samej wiary klienta, czy wierzy w to, co się mu mówi. Często spekuluje się, że wiedząc rzekomą przyszłość tak intensywnie się o niej myśli, że wprost samemu, nawet nieświadomie, prowokuje się sytuacje, aby sprawdziło się to, co powiedziała nam wróżka. W Stanach Zjednoczonych radiesteci i wróżbici wykorzystywani są natomiast w śledztwach.

Tarot

Jest to talia składająca się z siedemdziesięciu ośmiu kart podzielonych na dwie kategorie – Arkana Wielkie i Arkana Małe. Oparta jest ona na symbolice i filozofii. Wróżbitę posługującego się kartami Tarota do wykonywania wróżb określa się mianem tarotcisty. Można je wykorzystać do celów diagnostycznym (tylko wstępnie, nigdy w zastąpieniu lekarza), analitycznym, samodoskonalenia lub medytacji. Przede wszystkim w historii Tarotem zajmowali się francuscy i angielscy okultyści z dziewiętnastego i dwudziestego wieku. Ich działania opierały się na ezoterycznej Kabale. Współcześnie spotkać można wiele wersji kart Tarota, z czego najsłynniejsze to Tarocchi di Montegna (50 kart), Tarocchi di Bologna (62 karty), Minchiate di Florence (98 kart).

Numerologia

Jest to swoiste prognozowanie z liczb. Opiera się to przede wszystkim na przekonaniu, iż każdy obiekt posiada przypisany sobie numer, jak dom, samochód, telefon, a także człowiek poprzez swoje imię i nazwisko. Ma to ścisły związek z ich losem. Wykorzystuje się tutaj oprócz liczb również litery, którym po kolei przyporządkowane są odpowiedni litery alfabetu, a które się potem sumuje dla uzyskania cyfry ostatecznej. Według numerologów nic nie dzieje się przypadkowo. Jednocześnie jesteśmy w stanie przewidzieć cechy swojego charakteru, niektóre błędy życiowe, koleje losu, zawód, a nawet przypuszczalną śmierć właśnie z pomocą numerologii.

Chiromancja

Jest to sztuka znana od tysięcy lat i polegająca na czytaniu z dłoni. Ceniona była już w starożytności i prawdopodobnie pochodzi z Indii. Odnosi się bezpośrednio do przewidywania przyszłości, odczytywania przeszłości dla uwiarygodnienia i sprawdzenia, czy dobrze jest wszystko odczytywane, ale również do określenia charakteru człowieka między innymi z długości, kształtu i połączeń linii, jak również do określania jego aktualnych i przyszłych chorób, a także ich przebiegu. Dłoń składa się z licznych linii, wzgórków i dołeczków, których ułożenie, wielkość i kształt, a także otoczenie wyraźnie dają obraz konkretnej kwestii, pytaniu, które jest aktualnie rozpatrywane.

Karty cygańskie

Są one jakby połączeniem kart zwykłych do gry i Lenormand. Ich historia nigdy nie zostanie do końca poznana. Podobno karty cygańskie dotarły o Europy wraz z cyganami i właśnie to oni rozpowszechnili je jako źródło przepowiadania przyszłości. Było to około piętnastego lub czternastego wieku. Z kolei pierwsze wzmianki formalne o wróżeniu z tego typu kart pojawiły się pod koniec dziewiętnastego wieku. Talia składa się z trzydziestu sześciu kart i jednej białej. Brak jest tutaj kolejności numerycznej, nie są one opatrzone żadnymi znakami umownymi. Można jest przechowywać w dowolnej kolejności, a każda karta posiada swoją nazwę.

Astrologia

Jest to swoiste połączenie relacji między położeniem ciał niebieskich z losem każdego człowieka, a także z wydarzeniami na Ziemi. Istnieje przekonanie, że we wszystkich kulturach na świecie obowiązują pewne zjawiska meteorologiczne, astralne czy kosmiczne, które wywierają bezpośredni wpływ na ludzi, decydując pośrednio na ich losy. Wielokrotnie oddziela się od typowej astrologii również astrolatrię, a więc swoisty kult gwiazd i planet, jako typową siedzibę demonów i bóstw. Dziedzin astrologii jest bardzo wiele. Odnoszą się one do ułożenia ciał niebieskich, ich umiejscowienia w określonym znaku zodiaku. Przypisuje się im fazy Księżyca, odpowiednie części ciała i wiele innych.

Back To Top