Magia chaosu

Magia chaosu

Jest to najmłodsza forma magii, jaka znana jest na świecie. przedstawiciele tej teorii twierdzą, że są oni w stanie wpływać na rzeczywistość poprzez zmianę stanów świadomości, zmiany paradygmatu podczas swoistych rytuałów magicznych. Nie stosują oni żadnych rekwizytów. Można by nawet pokusić się o sformułowanie, iż starają się oni przypisać sobie miano swoistych czarnoksiężników, magów i czarowników współczesnego świata. Nie stwierdzono jak na razie żadnych działań konkretnych z ich strony. Trudno jest jednakże wprost zaprzeczyć, aby możliwość wpływania na ludzką świadomość, zmianę własnej świadomości itp. Należy przyznać, że magia staje się coraz popularniejsza we współczesnym świecie mimo tak szybkiego i szerokiego wzrostu ogólnej wiedzy naukowej. Wielokrotnie właśnie teraz sięga się ponownie po rytuały magiczne, zabobony, przesądy i dawne magiczne praktyki. Szczególnie w dobie kryzysu ludzie sięgają po wszystkie, nawet szamańskie, metody dla poprawy własnego bytu codziennego.

Historia

Śmierć Aleistera Crowleya w Wielkiej Brytanii narastały subkultury okultystyczne. Jednocześnie stawały się one coraz bardziej eksperymentalne i osobiste. Wpływał na to łatwy dostęp do nawet sekretnych informacji związanych z okultyzmem. Stąd też pojawiła się na przykład magia Zos Kia Cultus Austina Osmana Spare’a, wiara wicca i wiele innych. Słowo magia chaosu po raz pierwszy pojawiła się u Petera Carroll’a w książce „Liber Null”. Znalazły się tam informacje na temat praktyk magicznych odmiennych od nauk tajemnych z czasów Crowleya. Jest to swoista wykładnia magii chaosu. Ostatnio popularna stała się też książka pod tym samym tytułem autorstwa Pila Hine’a. jest tam spis technik magii chaosu, a także rozważania na temat samego chaosu.

Paradygmat magiczny

Idea zmiany paradygmatu magicznego podobno odbywa się tylko podczas odpowiednich rytuałów magicznych. W magii chaosu, według Carroll’a, jest to technika dowolnego zmieniania modelu, a więc owego paradygmatu magii, dzięki czemu jest ona niezwykle giętka, a jednocześnie stanowi podstawową formę dla pracy maga chaosu. Chaota, bo tak określa się praktyków magii chaosu, zmienia swój światopogląd podczas praktyk magicznych. Dzięki temu niezwykle prosto może on przeprowadzić rytuał magiczny, na przykład poprzez uwierzenie w panteon egipski dla pozyskania odpowiedniego zestawu symboli do danej praktyki.

Stan gnostyczny

Inaczej określa się to po prostu gnozą. Jest to termin wprowadzony przez Carrolla. Określa się tym sposobem stan świadomości, który jest niezbędny do większości form magicznych. Nawiązuje do pojęcia Samadhi, buddyjskiego terminu, który został sprecyzowany przez Crowleya, a potem zbadany przez Spare’a. Ów stan gnostyczny pojawia się, gdy umysł skupiony jest na danym punkcie, myśli lub konkretnym celu, a kiedy to inne myśli są odrzucone z danej świadomości. Sposób osiągania tego stanu każdy praktykant opracowuje we własnym zakresie. Przede wszystkim pomaga to w utrzymaniu długotrwałej medytacji, zadawania sobie bólu, używania narkotyków czy orgazmu.

Techniki

Współcześnie mówi się o licznych technikach magii chaosu. Jednocześnie wyróżnia się tutaj dużą dowolność, ponieważ i tak najważniejsza jest tutaj wara. Każdy mag, zgodnie z założeniami, powinien umieć pracować z różnymi systemami magicznymi, ponieważ magia jest tylko i wyłącznie swoistym sposobem na osiągnięcie celu, a więc na przykład wtajemniczenia. Magia ta zakłada, że można korzystać z wielu różnego typu rodzajów magii, jak i struktur magicznych, zależnie od tego, która w danym momencie okaże się najodpowiedniejsza. Wśród podstawowych technik znaleźć można między innymi: sigile, rytuały różnego typu, godformy i praca z nimi, a także swoiste tworzenie serwitorów.

Sigile

Są to specjale symbole, które tworzone są dla określonego celu magicznego. Z języka łacińskiego oznacza to pieczęć. Chociażby nordyckie runy już mogą być uznane za sigile, ponieważ są określonymi znakami przeznaczonymi do określonych celów. Wielokrotnie sugeruje się, aby stosowano symbole, a więc sigile same w sobie, poza rytuałami, jako samodzielne elementy magiczne. Czasami określa się to sigilizacją i praktycznie stało się już stałym elementem magii chaosu. Sigil może mieć postać abstrakcji, obrazka itp. Jednocześnie może występować fizycznie, wirtualnie bądź tylko i wyłącznie w myśli. Czasami zalicza się do tego również dźwięki i kształty.

Back To Top