Magia

Inaczej nazywana czarostwem jest praktyka wpływania na przedmioty, ludzi, zdarzenia czy zjawiska fizyczne. Pomocą w magii są zjawiska paranormalne lub okultystyczne. Nie poddają się wyjaśnieniom przy pomocy metod naukowych, które koliduje z racjonalizmem. Te określenia mogą też dotyczyć do praktyk stosowanych przez daną osobę w celu posłużenia się wpływem, oraz do wierzeń, które mogą wyjaśniać różne zdarzenia i zjawiska w obrębie samej magii. Rozróżnia się magię białą i magię czarną. Między nimi są rozbieżności. Obecnie większość na zachodzie nie przypisuje koloru do magii. Uważa się, ze magia jest tylko narzędziem, a jej sposób wykorzystania zależy już od maga. W średniowieczu w Europie ten podział jednak istniał. Uważa się, że biała magia jest wykorzystywana w dobrych celach, a czarna magia w złych. Pojęcie magii towarzyszy ludziom od praktycznie zawsze. Różne ludy usiłowały wyjaśniać różne zjawiska zachodzące w swoim świecie i wpływać na nie. Dzisiaj praktyki magiczne są różnorodne i wyznaczają odmienne zasady funkcjonowania rzeczywistości i odmienne metody wpływania na nią. Jest jednak kilka modeli funkcjonowania magii.

Funkcjonowanie magii

W dzisiejszych czasach, kiedy technologia jest bardzo rozwinięta, wydawałoby się, że nie ma zainteresowania magią, ale jednak nadal takie istnieje. Do modeli funkcjonowania należy model duchowy, który jest prawdopodobnie najstarszy i występuje przede wszystkim w szamanizmie. W modelu tym jest założenie, że istnieją zaświaty zamieszkałe przez istoty duchowe takie, jak demony, duchy, anioły. Mag lub inaczej szaman stara się wejść do zaświatów i podróżować przez nie. Tworzy zamknięty obszar, w którym wytwarza świat duchowy lub jego mieszkańców. W drugim przypadku duch wykonuje zadania poprzez oddziaływanie na świat materialny z zaświatów. Może też opętać samego maga, który otrzymuje dodatkowe możliwości działania. Działania wykonuje duch, ale mag musi je do tego przekonać lub zmusić. Wszystko to odbywa się poprzez modlitwy, obietnice służenia, przyjmowanie określonego tabu na siebie, nawet zaproszenie danej osoby do siebie. Przykładem takich działań jest szamanizm, Goetla, teurgia. Do magów praktykujących tą metodą należy zaliczyć Salomona, Johna Dee, lub Aleistera Crowleya. Jednak do wszystkiego każdy mag musi mieć osobiste przekonanie. Są jeszcze modele takie jak model energetyczny, psychologiczny, informacyjny.

Biała magia

Jest to termin, który występuje w baśniach o dobrych wróżkach, literaturze fantasy i w grach. Są to przeciwne czary do czarnej magii, czyli dobre, które nie robią nikomu szkody. Ci, którzy jej używają, są nazywani czarownikami i czarownicami. Do szkół białej magii należą magia runowa, która wykorzystuje moc run, czyli alfabetu runicznego, a przy ich pomocy można tworzyć zaklęcia i amulety, zaklęcia. Stosowana jest też magia słowna, umysłowa, psychokineza, czyli zdolność ludzi do poruszania przedmiotów w zjawisk spirytystycznych, ale jest to dziedzina bardzo rozwijana nawet przez rządy do wykorzystania np. w wojsku, to czytanie w myślach, kontrolowanie myśli i przepowiadanie przyszłości. Wiele filmów jest opartych na tych zagadnieniach. Bardzo dużo też ludzi próbuje zgłębić te zjawiska. Jednak nie każdemu to się udaje. Trzeba wielu lat studiów i cierpliwości, aby osiągnąć sukces. Jednak są i tacy, którzy osiągają takie uzdolnienia, aby stosować magię białą i wtedy uważa się ich za czarowników.

Czarna magia

Stosuje się ją mając złe zamiary lub kiedy opieramy się na wierze w możliwość odwoływania się do złej części sił demonów. Większość z nas pojmuje świat jako dobro i zło. Jest wiele rozbieżności w pojmowaniu magii białe i czarnej, ale większość dzisiejszych czarowników nie rozróżnia jej już ja na kolory. Jednak według islamu czarna magia istnieje naprawdę, ale wymaga współpracy z dżinnami. Muzułmanom jest to zabronione, a karą dla czarnoksiężnika jest ścięcie mieczem. W dzisiejszym świecie niektórzy nadal parają się magią, jednak kościół zabrania tego pod groźbą ekskomuniki. Jednak wielu ludzi chodzi do wróżek i zasięga ich porady w różnych kwestiach. Niektóre z nich potrafią pomóc, jeśli zamawiający wierzy w ich moc. I nie jest to wcale prawdą, że tylko kobiety chodzą do wróżek, ale też i mężczyźni. Niektórzy z nich konsultują wszystkie swoje poczynania, nawet inwestycje. Czarna magia jest obecnie powszechna podobnie, jak biała. Są nawet dostępne odpowiednie książki do jej praktykowania.

Magia chaosu

W tej magii panuje dowolność, najważniejsza jest jednak wiara. Mag powinien umieć pracować z wieloma systemami magicznymi, bo magia jest tylko środkiem do celu. Magia ta zakłada, że można korzystać z wielu struktur magicznych, zależnie jedynie od tego, który w danym przypadku najlepiej działa. Technikami magii chaosu są sigile, praca z godformami, tworzenie serwitorów oraz rytuały. Najbardziej cechą magii chaosu jest idea zmiany paradygmatu magicznego. Polega to na tym, że chaota zmienia swój światopogląd na temat magii na czas praktyk w celu zdobycia pożądanego chaosu Czyni się to dlatego, aby w maksymalny sposób przeprowadzić rytuał magiczny, co może polegać na wierze w panteon egipski w celu pozyskania pożądanego zestawu symboli do danej praktyki. Do takich praktyk może być wykorzystany zupełnie inny paradygmat magiczny. Znaczy to, że magia jest tylko środkiem do celu. Carolla wprowadził też stan gnozy, co jest stanem świadomości niezbędnej do form magicznych. Jest to odstępstwo od wcześniejszej teorii i ta koncepcja zwraca się do buddyjskiego pojęcia Samandhi.

Wróżenie

Są to czynności przepowiadania przyszłości z pomocą specjalnych przedmiotów i technik. Do takich technik należą między innymi: aeromancja to wróżenie z powietrza, chmur, komet, alektriomancja z użyciem koguta, aleuromancja pomocą ciasta, alomancja za pomocą soli, antinopomancja z wnetrzności mężczyzn i kobiet, a także astragalomancja, astrologia, chiromancja, geomancja, hieromancja, idolomancja, kartomancja, kattabomancja, keromancja, kleromancja, krystalomancja, litomancja, logarytmancja, macharomancja, numerologia, oinomancja, omfalomancja, onejromancja, ornitormancja, piromancja, przepowiadanie pogody, skiomancja, skapulimancja, stareomancja, teriomancja, tasenografia, tuframancja, tyromancja, wróżenie z run, wróżenie z ryżu, Yijing. Co jakiś czas pojawiają się też nowe metody wróżenia, tylko że potrzebują one kilku lat, aby zostać przyjętymi przez społeczeństwo magów i praktykowane. W większości do wróżenia wykorzystywać można praktycznie wszystko, co nas otacza. Trzeba tylko wiedzieć, jak to robić.

Back To Top