Funkcjonowanie magii

Funkcjonowanie magii

Znane praktyki magiczne są bardzo różnorodne i mają odmienne zasady funkcjonowania rzeczywistości i metody wpływania na nią. Można rozpoznać kilka modeli funkcjonowania magii. Do jednego z nich należy modach duchowy, model energetyczny, psychologiczny, informacyjny. Każdy z tych modeli wpływa na osobę czyli maga inaczej. Model informatyczny bazuje, że istnieje kosmiczna energia, którą się kształtuje za pomocą informacji o że ta informacja jest nie związana z masą i energią, jednak może się z nimi wiązać. Rozróżnia ich to od innych magów czyli są to mózg i czakry wzdłuż kręgosłupa. Model ten jest pochodną modelu energetycznego. Taki cybermag musi być biegły w jodze. Teoria ta jest bardzo młoda i wciąż się rozwija przez iluminatów Thanaterosa. Znaczne sukcesy odnotowano przy magicznej komunikacji i uzdrawianiu. Nauka współczesna nie akceptuje magii i magia jest łączona z zabobonem lub folklorem, a działania są postrzegane jako nieskuteczne i oszukańcze.

Model duchowy

Jest to najstarszy model magiczny, występuje przede wszystkim w szamanizmie. Zakłada istnienie zaświatów, które jest zamieszkane przez istoty duchowe jak demony, duchy i anioły. Dzięki transowi i ekstazie mag wchodzi do zaświatów i podejmuje działania poprzez nakłanianie ducha do współpracy lub duch opętuje maga, który zyskuje dodatkowe możliwości działania. Mag musi zmusić do posłuszeństwa lub posłuszeństwa woli. Robi to przez modlitwy i zaklęciami.

Model energetyczny

Model ten też jest starym modelem i zakłada on, że świat widzialny jest wszechobecną energią życiową, nazywaną różnie w różnych kulturach. Model ten jest wykorzystywany przez wschodnie systemy magiczne i okultyzm. Przez hunę, jogę, chińską medycynę, Feng Shui, Reiki a także przez sztuki walki. Natomiast w tradycji zachodniej pojawia się po raz pierwszy u Mesmera w koncepcji magnetyzmu zwierzęcego i teozofii Bławatskiej. A rozpropagowany został przez ruch New Age.

Model psychologiczny

Model ten wcale nie wyjaśnia działalności magii, ale utrzymuje że za magię jest odpowiedzialna podświadomość i jest programowana w celu zmian. Samo programowanie jest dzięki symbolom i autosugestii umysłu. Magowi wystarcza programowanie w psychice stanów mentalnych. W praktyce zdarza się przyjęcia przez maga istnienia duchów lub energii, co pozwala na ładowanie energii. Znanym magiem z tego modelu był Austin Osman Spare, którego magia jest odwróceniem teorii kompleksów Freuda.

Model informacyjny

Jest to najnowszy model, wykorzystujący założenie, że istnieje kosmiczna energia, którą można kształtować za pomocą informacji, jednak jest odrębna od masy i energii. Magowie wykorzystujący ten model są nazywani cybermagami. Model ten jest pochodną modelu energetycznego. W normalnym stanie umysłu posługują się centrami magazynowania i przetwarzania informacji. Jest to pochodna modelu energetycznego.

Podejście naukowe

Współczesna antropologia rozpatruje magię jako myślenie mityczne. A zakorzenienie w danej kulturze przyczyn zachodzących zjawisk. Magię tłumaczy się poprzez niedouczenie i zabobon. Jest to wypełnianie luk w nauce. Wszystko co jest nieznane uważa się za magię. Dlatego współcześnie większość ludzi nie wierzy już w magię, jednak są i tacy, którzy uważają, że najlepiej jak to mówił Maćko z Bogdańca że Bogu świeczkę a diabłu ogarek. Tak i niektórzy właśnie niby zaprzeczają że istnieje magia, ale sami z niej korzystają.

Back To Top