Instrumenty perkusyjne

Instrumenty perkusyjne

Jest to grupa instrumentów, gdzie źródłem dźwięku jest drganie całości bądź też części instrumentu. Wywoływanie dźwięku odbywa się poprzez uderzenie w odpowiednią jego część na przykład pałką, szczotką lub dłonią. Można też na przykład potrząsać całym instrumentem, zależnie od jego budowy i rodzaju. Najprościej można powiedzieć, że owe instrumenty perkusyjne dzielą się na idiofony oraz membranofony. Te pierwsze są samobrzmiące, a więc dźwięk wydobywany jest u nich poprzez drganie całego instrumentu. Z kolei membranofony są w swojej budowie oparte na membranie, a więc źródłem ich dźwięku jest napięta membrana, która stanowi swoisty element budowy danego instrumentu. Należy przyznać, że wiele z instrumentów tego typu istnieje wmontowanych w system określany jako perkusja, dzięki którym wzbogacane jest brzmienie danego utworu. Jednocześnie wiele z nich może występować osobno jako niektóre pojedyncze instrumenty w formie dodatków do niektórych utworów orkiestrowych lub ludowych i wiele innych.

Back To Top