PiS

Jest to jedna z partii politycznych, które istnieją na terenie naszego kraju. Istnieje formalnie od czerwca 2001 roku. Założona została przede wszystkim przez Lecha Kaczyńskiego, kiedy pełnił funkcję ministra sprawiedliwości. Obecni działacze przede wszystkim pochodzą z dawnej AWS, czyli PC, SKL oraz ZChN, a także ROP. Ich program opiera się głównie na większych prawach dla ofiar przestępstw i zaostrzeniu kar dla przestępców przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu. Są oni za Urzędem Antykorupcyjnym, zasadą jawności oświadczeń majątkowych polityków i urzędników. Popierali integrację z Unią Europejską. Prowadzą oni również tak zwaną politykę proamerykańską. PiS popiera też udział polskich żołnierzy w walkach w Iraku. Sprzeciwiają się oni natomiast eutanazji, aborcji, zapłodnieniu in vitro, rejestracji związków homoseksualnych, legalizacji narkotyków miękkich itp. Chcą oni przywrócenia kary śmierci, utrzymania bezpłatnej edukacji, służby zdrowia, upublicznienia nazwisk agentów peerelowskich służb specjalnych, dekomunizację itp.

Kaczyński

Jarosław Aleksander Kaczyński urodził się w Warszawie. Od 2007 roku jest on Prezesem Rady Ministrów. Jest bratem bliźniakiem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Studiował prawo i uzyskał z niego tytuł magistra, w pięć lat później obronił pracę doktorską. Zatrudniony był na kilka lat jako pracownik naukowy w Instytucie Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. Później pracował jako adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim w filii w Białymstoku. Wraz ze swoim bratem zagrali roli Jacka i Placka w ekranizacji powieści „O dwóch takich, co ukradli księżyc”, autorstwa Kornela Makuszyńskiego. Do tej pory uzyskał następujące nagrody: „Gazety Polskiej” w 2004 roku, Człowieka Roku 2005 tygodnika „Wprost”, a także tytuł Człowieka Roku 2005 od Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP.

Lipiński

Urodził się w Głubczycach. Jest z wykształcenia ekonomistą, byłym ministrem w KPRM. Studia odbył na wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Pracował na przykład w Zakładach Odzieżowych „Hanka” w Legnicy. Ponadto był działaczem NSZZ „Solidarność”, jak i innych organizacjach, na przykład Studenckim Komitecie Solidarności czy jako rzecznik legnickiego Komitetu Samoobrony Społecznej. Podczas stanu wojennego ukrywał się, działał w opozycji. Był też redaktorem kilku wydawnictw książkowych i czasopism.

Ziobro

Zbigniew Tadeusz Ziobro urodził się w Krakowie. Był posłem, ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym w rządzie K. Marcinkiewicza, a potem J. Kaczyńskiego. Startował też jako poseł do Parlamentu Europejskiego. Większość swojego życia spędził w Krynicy-Zdroju. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Później odbył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach. Nigdy nie pracował jednakże jako prokurator ani asesor prokuratury. W ostatnich miesiącach było o nim głośnio w związku z licznymi aferami korupcyjnymi, które starał się wykrywać i ukrócać.

Wassermann

Urodził się w Krakowie. Jest polskim politykiem, a z wykształcenia prawnikiem, prokuratorem. Był ministrem, członkiem Rady Ministrów w rządzie K. Marcinkiewicza, potem J. Kaczyńskiego. Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracował jako prokurator w Chrzanowie, Jaworznie, Brzesku i Krakowie. Do dzisiaj jest on swoistą legendą prawa polskiego, a także krajowej polityki. Wielokrotnie występuje w formie eksperta bądź komentatora w licznych programach politycznych i publicystycznych w telewizji przede wszystkim.

Kuchciński

Urodzony w Przemyślu, był przewodniczącym Klubu Parlamentarnego PiS. Specjalizuje się w tworzeniu środowisk kultury niezależnej. Był redaktorem i wydawcą kwartalnika „Strych Kulturalny”, a także organizatorem Dni Kultury Chrześcijańskiej w Przemyślu. Na początku swojej kariery politycznej znajdował się w Komitecie Obywatelskim województwa przemyskiego i Krajowym Komitecie Obywatelskim „Solidarność” u boku Lecha Wałęsy. Przynależał on też do Porozumienia Centrum. W 2001 roku przystąpił do Prawa i Sprawiedliwości. Do tej pory otrzymał między innymi Nagrodę Polskiego Radia i Telewizji w Rzeszowie, a także laur „Nowin” z kategorii „Polityk Roku 2003”.

Natalli-Świat

Urodziła się w Obornikach Śląskich. Jest z wykształcenia ekonomistką. Skończyła studia na wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, a potem jeszcze studia menedżerskie na Wyższej Szkole Bankowej, również we Wrocławiu. Pracowała między innymi jako starszy asystent dla Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk. Była też zastępcą dyrektora Międzywojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadr Administracji Państwowej. W 2005 roku była na liście Prawa i Sprawiedliwości do sejmu, a tam przewodniczyła Komisji Finansów Publicznych.

Back To Top