SLD

Jest to partia typowo centrolewicowa. Powstała w kwietniu 1999 roku. Większość obecnych działaczy tej partii pochodzi z koalicji SLD. Program SLD opiera się głównie na nowoczesnej socjaldemokracji. Między innymi popierają oni funkcje socjalne państwa dla edukacji i służby zdrowia, świeckość kraju, tolerancję światopoglądową, równy status kobiet i mężczyzn. Ponadto w ich programie znaleźć można między innymi: zachowanie podatku progresywnego, podwyższenie płacy minimalnej, publiczna edukacja i służba zdrowia, legalizacja związków partnerskich, aborcji, narkotyków miękkich, eutanazji, finansowanie z budżetu zapłodnienia in vitro, likwidacja Instytutu Pamięci Narodowej. Z kolei sprzeciwiają się oni wprowadzeniu podatku liniowego, przywróceniu kary śmierci, a także likwidacji powiatów czy zniesieniu Senatu. Głównymi przedstawicielami obecnej partii SLD są na przykład: G. Napieralski, Longin Pastusiak, K. Piekarska, J. Szmajdziński, J. Szymanek-Deresz, J. Zemle, R. Kalisz, J. Krasoń, H. Milcarz, Z. Zaborowski i wielu innych.

Napieralski

Urodził się w Szczecinie. Jest obecnie przewodniczącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD). Ukończył on studia politologiczne na Uniwersytecie Szczecińskim wydział Humanistyczny. Posiada tym samym tytuł magistra nauk polityczny w dwóch specjalizacjach: integracji europejskiej oraz administracji i marketingu politycznego. Zasiadał wielokrotnie w radach swojego rodzinnego miasta. Był też sekretarzem szczecińskiej SLD. Zajął miejsce Bogusława Liberadzkiego w mandacie poselskim. Od czerwca 2009 roku jest przewodniczącym SLD, zastępując Wojciecha Olejniczaka, który został wybrany do Parlamentu Europejskiego.

Pastusiak

Urodzony w Łodzi, z wykształcenia historyk oraz politolog, amerykanista. Był działaczem PZPR, senatorem i marszałkiem Senatu. Studia ukończył w Woodrow Wilson School of Foregn Affairs oraz University of Wirginia w Charlottesville. Na Uniwersytecie Warszawskim uzyskał tytuł magistra z wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Doktoryzował się z kolei w American University w Waszyngtonie, a także na Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR w Warszawie na wydziale Historii. Doktora habilitowanego uzyskał w Instytucie Historii Państwowej Akademii Nauk. Kilka lat później mianowano go profesorem nadzwyczajnym, aby później awansować go na profesora zwyczajnego (w 1986 roku). Prywatnie jest żonaty i ma dwoje dzieci.

Piekarska

Urodziła się w Warszawie. Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale Prawa i Administracji. Posiada uprawnienia radcy prawnego. Po raz pierwszy posłanką została w 1993 roku z Unii Demokratycznej. Za namową Leszka Millera przeszła z Unii Wolności do SLD. W 1997 roku była wiceministrem w MSWiA. Była też przewodniczącą Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, wiceprzewodniczącą SLD, szefową sztabu wyborczego kandydata na prezydenta – Włodzimierza Cimoszewicza. Ponadto przewodniczy stowarzyszeniu o nazwie „Młode Kobiety w Polityce”. Była też wiceprezesem Polskiego Czerwonego Krzyża. Była żoną Leszka Kwiatka, z którym ma syna.

Szmajdziński

Urodził się we Wrocławiu. Był ministrem obrony narodowej. Skończył studia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Był czynnym działaczem organizacji młodzieżowych, członkiem PZPR, przewodniczącym Zarządu Głównego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, przystąpił do SARP, a od 1999 roku działa w SLD. Ministrem obrony narodowej był w rządzie L. Millera, potem w obu rządach M. Belki. Później tymczasowo był też kierownikiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2008 roku został wiceprzewodniczącym partii SLD.

Szymanek-Deresz

Z wykształcenia jest prawnikiem, urodzona w Przedborzu. Była szefem Kancelarii Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Prawo ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim. Aplikację sądową uzyskała w Sądzie Rejonowym Warszawy. Potem zdała egzamin adwokacki i pracowała w kancelarii adwokackiej. Obecnie jest członkiem Międzynarodowej Ligi Prawa Konkurencji. Należała też do PZPR. Była podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP, później szefem tej kancelarii. Od czerwca 2008 roku jest wiceprzewodniczącą SLD. Kandydowała też do Parlamentu Europejskiego.

Kalisz

Urodził się w Warszawie. Z wykształcenia jest adwokatem. Był ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Działał w PZPR, wcześniej w Socjalistycznym Związku Studentów Polskich, był wiceszefem Głównej Komisji Rewizyjnej. Studia ukończył na Uniwersytecie Warszawskim. Odbył aplikację sądową, potem adwokacją. Jako adwokat praktykował między innymi w Zurychu. Był zastępcą przewodniczącego Trybunału Stanu, przedstawicielem prezydenta w tak zwanej Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowej, sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP, zasiadał w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Ministrem MSWiA był w rządzie M. Belki.

Back To Top