Ekslibris

Ekslibris

Jest to swoisty znak własnościowy przypisany do danego egzemplarza książki. Najczęściej jest on niezwykle ozdobny, wykonany graficznie, często z imieniem i nazwiskiem właściciela danego księgozbioru bądź jego inicjałami czy odpowiednią nazwą instytucji. Typowy, tradycyjny ekslibris jest małą zadrukowaną karteczką, która przyklejana jest do wewnętrznej strony okładki. Jako forma prostsza może też po prostu pieczątka. Projektowanie tego typu ekslibrisów to jedna z osobnych dziedzin grafiki artystycznej. Zajmują się tym graficy, rytownicy i typografowie. Jest to też dziedzina kolekcjonerstwa. Tworzone są również wystawy, często poświęcone tylko i wyłącznie dziedzinie ekslibris. Wtedy też wystawy te zawierają w swojej nazwie najczęściej również słowo ekslibris dla zaznaczenia doniosłości danej wystawy, jak i przybliżenia jej tematyki. Współcześnie mniej przykłada się tradycyjnie wagę do ekslibrisów. Dawniej były one niezwykle ważne, głównie ze względu na wyraz szacunku i dbałości o książki, a także ze względu na swoiste potrzeby kulturalne właściciela.

Ex Bibliotheca

Jest to swoisty magazyn grafików i kolekcjonerów Ekslibrisów. Czasopismo to ukazuje się raczej nieregularnie, głównie co pół roku, od 1999 roku. Wydawcą jest Warszawska Galeria Ekslibrisu w Bibliotece Publicznej w Warszawie. Najczęściej ma ono nakład trzystu egzemplarzy i składa się z dwudziestu czterech strony formatu A4. Redaktorami tego czasopisma są obecnie: Janina Saffarini, Anna Buta-Kluska, Ryszard Bandosz, Zygmunt Gontarz oraz Michał Witak. Przedstawiane są tam twórczości ekslibrisów różnych autorów, grafików.

Rys

Jest to swoista grupa grafików, która powstała w 1969 roku. Inicjatorem był Zygmunt Waśniewski. Działała owa grupa we Wrocławiu przy Państwowym Ognisku Kultury Plastycznej. Znajdowali się tam najpierw twórcy nieprofesjonalni, potem dołączyli profesjonalni artyści. Celem było popularyzowanie ekslibrisu. Współcześnie „Rys” również działa, ale od wielu lat grupa się nie spotyka ani nie prowadzi żadnej działalności. Jednakże należy zaznaczyć, że z ich inicjatywy powstało wiele wystaw, wydano teki ekslibrisowi i organizowano liczne spotkania twórcze.

Konkurs graficzny

Pełna nazwa to Międzynarodowy Konkurs Graficzny na Ekslibris. Jest on organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gliwicach od 1995 roku. Celem jest prezentowanie współczesnych tendencji w ekslibrisie. Konkurs ten organizowany jest co dwa lata. Przyznawane są trzy nagrody regulaminowe, a także nagroda specjalna na ekslibris dedykowany Miejskiej Bibliotece Publicznej, jak i liczne wyróżnienia. Laureaci otrzymują statuetki Krzysztofa Nitscha i nagrody pieniężne. Każda edycja posiada jeszcze tak zwaną wystawę pokonkursową.

Międzynarodowe biennale

Właściwie nazywa się to Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu. Organizowane są w Ostrowie Wielkopolskim. Jest to praktycznie najważniejszy w Polsce rodzaj imprez kulturalnych, który organizowany jest dla promowania sztuki ekslibrisu. Pomysł ten został zainicjowany w 1985 roku przez pedagog Bożenę Woś oraz grafika Czesława Wosia. Główna wystawa najczęściej odbywa się w pierwszej połowie lata w ostrowskim ratuszu. Do tej pory odbyło się jedenaście takich spotkać. Ostatnie w 2005 roku jak na razie.

Ekslibris współczesny

Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego to cykliczna impreza artystyczna, która ma wprost zasięg światowy. Jest to jednocześnie najstarsza impreza cykliczna, której tematem jest ekslibris. Jest ona organizowana przez Muzeum Zamkowe w Malborku od 1963 roku. Konkurs na ekslibris dla biblioteki zamkowej został tam ogłoszony przez Henryka Raczyniewskiego i stało się to już tradycją. Przy każdej edycji biennale przyznawane są nagrody, jak Medale Honorowe, nagroda Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku, Nagroda Prezesa Związku Polskich Artystów Plastyków czy Nagroda Złotego Rylca im. Henryka Feilhauera za swoiście najlepszy miedzioryt i wiele innych.

Galeria ekslibrisu

Właściwa nazwa to Widzewska Galeria Ekslibrisu. Istnieje ona w Domu Kultury „502” na osiedlu Widzew-Wschód w Łodzi. Jest ona organizowana od końca października 1990 roku. Jednocześnie jest też jedyną galerią ekslibrsów, stałą. Do tej pory zostały zorganizowane już siedemdziesiąt trzy wystawy, głównie zbiorów M.Z. Wojalskiego. Jednocześnie jest to jedna z czterech wystaw w kraju tego typu, a do tego najstarszą stałą galerią ekslibrisu. Między innymi najczęściej wystawy te organizowane są pod konkretnym tematem, na przykład „Podbój kosmosu na ekslibrisach”, „Orły na ekslibrisach” i wiele innych.

Back To Top