Co to jest czasopismo?

Co to jest czasopismo?

Jest to wydawnictwo ciągłe ukazujące się najczęściej w określonych terminach i pod stały tytułem. Posiada stałą numerację i stałą rozpoznawalną szatę graficzną. Format, jak i objętość nie zmienia się też często. Czasopisma zawierają materiały od wielu autorów i określoną tematykę, ale różnią się wersjami językowymi, mutacjami regionalnymi. Wyróżnia się następujące rodzaje czasopism pod względem ich częstotliwości wydań jak dzienniki, dwutygodniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki i nieregularniki. Są też czasopisma, które ukazują się rzadko jako półroczniaki, roczniki, annały. Takie wydawnictwa określa się jako tomy, zeszyty. Czasopisma mogą jeszcze być ogólnotematyczne, branżowe, reklamowe i recenzowane. Potocznie czasopismami nazywa się publikacje wydawane od tygodnia do dłużej, a częściej to gazety. Wiele czasopism jest obecnie wykupionych przez zachodnie koncerny prasowe i właścicielem kilku czasopism jest jeden koncern. Dlatego często takie same tematy można znaleźć w obcojęzycznych czasopismach.

Częstotliwość publikacji

W zależności od tego jak czasopismo jest publikowane tak też jest nazywane. Istnieją czasopisma, które publikuje się od tygodnia wzwyż. Do tygodnia są nazywane gazetami. Jednak czasopisma mogą być publikowane nawet raz na rok ze względu na ich tematykę poruszana. Jeżeli jest to naukowe czasopismo to w nim piszą zazwyczaj naukowcy, którzy muszą mieć czas, aby mieć o czym pisać. Większość czasopism jest w rękach wydawców zachodnich i artykuły ukazują się najczęściej takie same w różnojęzycznych gazetach. Czasami szata graficzna jest nieco zmieniona jednak nie jest to zawsze przestrzegane. Wiele czasopism jest przeznaczonych pod młodego czytelnika, dlatego też tematy tam poruszane są z myślą o nich. Dlatego też wydawca zapewne wziął pod uwagę, że młody człowiek nie kupi częściej czasopisma niż raz na tydzień, a trendy mody nie zmieniają się ciągle. Dlatego też w dobie kryzysu gazety niektóre chcąc przyciągnąć czytelników sprzedawały razem z gazetami filmy, które inaczej przeciętny czytelnik nie kupiłby ze względu na cenę.

Według kraju

W każdym kraju czasopisma mają swoją nazwę, ale są też i nazwy takie same jak w naszym kraju. Do miesięczników niemieckich należy archipelag, CQ DL,Datz, Schach, a do tygodników w Niemczech należy Das Schwarze Korps, Der Spiegel Die Zeit Focus, Simplicissimus, Stern,Keleivis. W Francji do takich czasopism należą Bulleitin ouvrier des echecs, Gazzette des Beaux-Arts, L’Echiquier de France. W USA natomiast Merkury, National Review, News From Indian Country, The Remnant, The American Conservative, The New Republic. W Rosji natomiast Nowaja Gazieta, Ogoniok, Sankt Petersburger Zeitung, Wojenno-istoriczesij żurnał, W Wielkiej Brytanii natomiast do czasopism należą Daily Express, Daily Herald, Daily Star, Financial Times, The Daily Mirror, The Daily Telegraph, The Guardian, The Herald. We Włoszech natomiast jest La Civilta Cattolica, Scacco. Wiele jednak czasopism się powtarza i wiadomości w nich zawarte są zbieżne. Można jednakże zawsze dowiedzieć się czegoś nowego, porównać informacje, wyszukać rozbieżności.

Czasopisma specjalistyczne

W wielu krajach tak i w naszym niektóre grupy zawodowe mają swoje gazety, w których publikują wiadomości przeznaczone dla swojego środowiska. Są to czasopisma wojskowe, ornitologiczne, pięć klatek, Elektronica dla wszystkich, Ex Bibliotheca, Film, Marketing Polityczny, Nasze Akwarium, Nowy Elektronik, Acta Ornithologica, The Auk, Forum Mleczarskie, Foto, Foyer, Bartnik Gdański, Brać Łowiecka, Gazeta Bankowa, Policja 997, Przegląd Numizmatyczny, Przegląd Sejmowy, Rynek Kolejowy, Kino, Koleje Małe i Duże, Kondor, Detektyw, Komandos. Wszystkie te czasopisma maja swoich zwolenników, którzy interesują się danymi zagadnieniami. Niektóre są ogólno dostępne, a inne najczęściej w zakładach pracy. W wielu wypadkach są to małe nakłady. Jednak i tak znajdują swoich zwolenników. Najczęściej format ich nie odbiega od ogólnie przyjętych w sprzedaży czasopism. Wiele też ludzi znajduje w nich porady na swoje problemy. Dlatego też nadal istnieją i będą istnieć mimo kryzysu. Trzeba też zaznaczyć, że są one przeznaczone przede wszystkim też dla hobbystów, zawodowców i amatorów.

Dzieci i młodzież

Potentaci prasowi zadbali też aby swoje czasopisma miały dzieci i młodzież. Do takich czasopism należy między innymi Komiksy z Kaczorem Donaldem, Anioł Stróż, Ciuchcia, Cogito, Kim Kolwiek, Komiks Gigant, LEGO Wyścig Przygód, Płomyczek, Płomyk, Disney Komiks, Dominik, Dziennik dla dzieci, Miś, Mozaika, Supełek, Mickey Mouse, Ster, Młody Technik, Victor gimnazjalista, Victor Junior, Na przełaj, National Geographic Kids, Kaczor, Gigant Mamut, Ja, Ty i My, Świat Młodych, Świat Przygód, Kaczor Donald, Popcorn Promyczek. Wszystkie te czasopisma promują styl dla młodzieży i dzieci. W swoich czasopismach piszą o modzie, poradach i wszystkim co dotyczy dzieci i młodzieży. Ukazują się w wielu różnych krajach, ale różnych językach. Dlatego też w dzisiejszych czasach moda jest międzynarodowa i problemy też zaczynają się globalizować. Wiele też redakcji stara się dotrzeć do jak największej liczby ludzi, aby sprzedać jak najwięcej czasopism. Dzieci i młodzież stawiają też teraz nie tylko na zabawę, ale i na edukację samych siebie, sprawdzanie swojej wiedzy, przygotowanie do czekających ich egzaminów.

Według tematów

Jak się okazuje są też czasopisma podzielona na tematy. Do takich czasopism należą czasopisma anarchistyczne, związane z anime i mangą, internetowe, społeczno-kulturalne, sportowe, satyryczne, LGBT, literackie, fantastyczne, muzyczne, techniczne, wojskowe, geograficzne, naukowe, harcerskie, poświęcone grom fabularnym, popularnonaukowe i religijne. Wszystkie te czasopisma mają swoich zwolenników. Wiele też czasopism jest na tematy rolnicze i poradnikowe. W każdych z nich można znaleźć coś dla siebie. Coś co każdego może zainteresować. Jednak nie wszystkie wychodzą regularnie co tydzień, są i takie które są wydawane raz na rok. Przykładem może być czasopismo lekarskie, w którym są popularyzowane osiągnięcia lekarzy. W wielu takich czasopismach publikują naukowcy, którzy mają jakieś osiągnięcia. Dlatego wszystko zależy od danego czasopisma czy ma swoich zwolenników chcących tez go często kupować czy zainteresowanie nim jest trochę mniejsze. Jeśli zainteresowanie tematyka jest duże wtedy zwiększa się nakład czasopisma i jego częstotliwość wydawania.

Prasa Indian

Jak wiadomo Indianie są w Ameryce w mniejszości, ale chociaż jest ich niewiele też mają swoje czasopisma. Do takich czasopism należą Akwesasne Notes, Cheronee Phoenix, News From Indian Country, Wassaja. Wiele z nich pisze w języku indiańskim. Indianie mają swoje wydawnictwa chcąc kultywować swoją kulturę. Wszystkie te gazety są wydawane z rezerwatu Indian. W ostatnich czasach pisma zyskują na popularności, bo miały odwagę publikować materiały, których nikt nie odważył się. Niektóre z tych czasopism nie są pod władza i kontrolą władz plemiennych, ale osób prywatnych. Ukazują się też jako kwartalniki lub półrocznie. Niektóre z nich są też plemienne. W tych gazetach publikuje się głosem tubylczych amerykanów, którzy nie raz i nie dwa chcą ujawnić swój głos w różnych sprawach. Redaktorami są najczęściej wolontariusze. Linia programowa łączy tradycję i mądrość oraz wiedzę ludów obu Ameryk. Trzeba się też zaznajomić z faktem, że prasa ta odnosi się tylko do wybranej grupy społecznościowej i zajmuje się ich problemami.

Back To Top