Czasopisma w różnych państwach

Czasopisma w różnych państwach

Istnieje wiele różnego typu czasopism. Różnią się one między sobą na przykład stylem, tematyką, którą poruszają w sobie, jak i częstością ukazywania się. Można je kupić w kioskach, w księgarniach, które dodatkowo posiadają w sobie elementy kiosku itp. Jednocześnie czasopisma te, magazyny różnią się też językiem, w którym są one przygotowywane i wydawane. Dlatego też można je podzielić między innymi ze względu na kraj, w którym są one wydawane. I tak na przykład wyróżnić można czasopisma w Niemczech, Czechach, Polsce, Rosji, we Francji, Hiszpanii, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Szwecji, Szwajcarii, Australii, Argentynie i wielu innych krajach świata. Wielokrotnie należy zaznaczyć, że tematyka, która poruszana jest w tamtejszych czasopismach może się częściowo pokrywać z tematyką w naszym kraju, jeśli dotyczy to dziedzin specjalistycznych i publikowane są typowe światowej perełki, nowinki z tej dziedziny. Z kolei jeśli chodzi o wydarzenia konkretne, nowe, najczęściej opierają się one o to, co wydarzyło się w danym kraju, rzadko o to, co dzieje się na świecie.

Niemcy

Wyróżnić w tym kraju można między innymi liczne czasopisma pod względem ich tematyki, jak i na przykład częstości ich ukazywania się w kioskach na terenie Niemiec. Najpopularniejsze są dzienniki, miesięczniki oraz tygodniki, w podanej kolejności. Wielokrotnie tez można się spotkać z prasą zupełnie poza granicami Niemiec, ale jednocześnie niemieckojęzyczną. Na przykład może to być prasa mniejszości narodowej lub krajów, w których również posługują się mieszkańcy językiem niemieckim, ale nie są oni Niemcami, na przykład prasa austriacka lub szwajcarska. Wśród jednych z popularniejszych tytułów czasopism niemieckich wymienić można: JUMA, Das Reich, Pardon, Kulturwille, Fabula, Der Eigene, Die Zeit i wiele innych.

Francja

Należy przyznać, że Francja jest dosyć specyficznym krajem. Przede wszystkim popularnością cieszą się tam dzienniki, tygodniki oraz miesięczniki. Wśród pierwszej kategorii przede wszystkim wymienić można na przykład: La Parisien, L’Alsace, L’Equipe, Le Figaro, L’Humanite, Quest-France, Les Echos i wiele innych. Z kolei wśród miesięczników przede wszystkim znane są: L’Echiquier de France, Gazetce des Beaux-Arts oraz Bulletin ouvrier des echecs. Wśród tygodników na uwagę zasługują: L’Express, L’Egalite, Le Point czy Paris Match i wiele innych.

USA

Stany Zjednoczone znane są z wielu czasopism, które występują nawet na terenie innych krajów, głównie europejskich, w tym w Polsce. Przede wszystkim popularne są dwutygodniki, dzienniki, tygodniki oraz miesięczniki. Z kolei za granicą dostępne są przede wszystkim tygodniki oraz miesięczniki. Wśród najpopularniejszych czasopism należy wymienić następujące tytuły: Variety, Bender, Condor, JazzTimes, Life, Vogue, Ebony, Reader’s Digest, Newsweek, The New Yorker, TV Guide, The Glove, Los Angeles Times, Chicago Tribune i wiele innych.

Rosja

Rosja jest krajem, który przede wszystkim wypuszcza swoje czasopisma praktycznie tylko na terenie swojego kraju, jak i do krajów dawnych związkowych, które należały do ZSRR. Niektóre z nich pojawiają się co jakiś czas nawet na terenie naszego kraju, czyli Polski. Wśród popularniejszych czasopism można wymienić takie tytuły, jak chociażby: Nowaja Gazeta, Ogoniok, Sant Petersburger Zeitung, Mir Iskusstwa, Naród Rosyjski i inne. Na terenie Polski najczęściej pojawiają się tygodniki bądź miesięczniki.

Wielka Brytania

Istnieje wiele różnego typu czasopism, z których nawet niektóre pojawiają się na terenie naszego kraju. Wśród nich najpopularniejsze są dzienniki, miesięczniki, a także tygodniki. Na terenie Polski najczęściej pojawiają się tygodniki oraz miesięczniki. Są one dostępne w wersji oryginalnej, a więc angielskiej, dzięki czemu można dokładnie poznać treść danego artykułu, wybranego, jak i poćwiczyć język obcy. Wśród licznych czasopism niezwykle popularne są na przykład takie, jak: Pink paper, The Annual Register, International Affairs, AXM, Bulletin of the British Ornithologists Club, Nature Genetics, The Spectator I wiele innych.

Włochy

Włochy ciągle czymś zaskakują. Między innymi dlatego też niezwykle popularne są u nich dzienniki, dwutygodniki (rzadko kiedy pojawiają się w ogóle tygodniki), a także miesięczniki. Na terenie naszego kraju w sumie rzadko można spotkać jakąkolwiek gazetę w języku włoskim. Ograniczają się oni (wydawcy) tylko praktycznie do terenu kraju jeśli chodzi o publikację i rozprowadzanie danej gazety. Wśród nich najpopularniejszymi tytułami są: Il Cafe oraz Poesia. Ponadto znaleźć można też takie, jak La Civilta Cattolica, Scacco czy La Repubblica, La Gazzetta dello Sport i wiele innych.

Back To Top