Częstość publikacji czasopism

Częstość publikacji czasopism

Istnieje na świecie wiele różnego typu czasopism. W większości dzielą się one ze względu na język, w którym są one publikowane i pisane, tematykę, której dotyczą, wiek osób, do których są one kierowane, ale również ze względu na częstość publikacji, ukazywania się tego typu czasopism. Między innymi pod tym kątem wyróżnić można dzienniki, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki, półroczniaki oraz roczniki. Wszystko zależy od charakteru danej firmy, która zajmuje się przygotowywaniem danego magazynu do druku. Jednocześnie wiąże się to z ilością artykułów i częstością ich otrzymywania do druku, tematyką, która jest poruszana i częstością zmian, jakie w niej zachodzą. Częstość publikacji wpływa też między innymi na ilość i charakter osób, które stają się czytelnikami tego typu czasopisma. Należy przyznać, że dzienniki czytają osoby raczej w średnim wieku do śniadania lub na początek pracy. Z kolei miesięczniki, roczniki, kwartalniki i inne magazyny o mniejszej częstości ukazywania się są skierowane przede wszystkim do hobbystów lub specjalistów w danej dziedzinie.

Dzienniki

Po prostu są to czasopisma, które ukazują się codziennie. Znaczy to, że każdego dnia pojawia się nowy numer w każdym kiosku bądź innym punkcie, w którym sprzedawana jest prasa danego kraju. Jednocześnie dzienniki te nie ukazują się, zazwyczaj, w niedziele i święta. Są one wydawane w praktycznie każdym kraju świata, przynajmniej wśród krajów rozwiniętych i rozwijających się. W Polsce najpopularniejszymi dziennikami krajowymi są: Fakt, Gazeta Wyborcza, Super Express, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Nasz Dziennik i inne. Z kolei wśród dzienników lokalnych wymienić można na przykład: Dziennik Zachodni, Gazeta Pomorska, Dziennik Bałtycki, Echo Dnia, Gazeta Wrocławska i wiele innych.

Tygodniki

Jest to typowe czasopismo, które publikowane jest raz z tygodniu. Niektóre z nich ukazują się najczęściej w ostatni dzień przed weekendem. Wiele z nich zawiera program telewizyjny na kolejny tydzień zaczynając od dnia kolejnego od publikacji danego numeru tygodnika. Najczęściej zawierają w sobie wydarzenia społeczne, polityczne, ekonomiczne, gospodarcze, kulturalne i inne z kraju, a czasami nawet z zagranicy. Są też tygodniki regionalne i miejskie, które skupiają się głównie na życiu społecznym oraz kulturalnym określonych małych społeczności.

Miesięczniki

Jest to kategoria czasopisma, które ukazuje się raz w miesiącu. Najczęściej są one znacznie grubsze od tygodników czy dzienników. Są one zazwyczaj poświęcone konkretnej problematyce, tematyce, jak na przykład sztuka, technika, sport, turystyka, gry komputerowe, nauka i wiele innych. Pojawiają się w nich również od czasu do czasu niektóre informacje z dziedziny polityki i działu społecznego kraju. Coraz częściej pojawiają się też swoiste miesięczniki, ale w formie poradników na określony temat, z danej dziedziny.

Kwartalniki

Są to coraz rzadziej występujące na świecie, a szczególnie na terenie Polski czasopisma, które wydawane są raz na kwartał, a więc na trzy miesiące. Posiadają one o wiele większą objętość w porównaniu na przykład z miesięcznikami, tygodnikami, a tym bardziej dziennikami. W naszym kraju istnieje jeszcze kilkanaście firm prasowych, które wydają owe kwartalniki. Wśród nich należy wymienić między innymi: Krytyka Polityczna, Fronda, Ruch Filozoficzny, Magazyn Ex, Vademecum miłośnika astronomii, Przegląd Filozoficzny, Pro Fide Rege et Lege, Meander, Kultura i Społeczeństwo i wiele innych.

Dwutygodniki

Tym terminem określa się czasopismo, które ukazuje się niezwykle regularnie i do tego dokładnie raz na dwa tygodnie. Jednocześnie można tutaj zauważyć, że na przykład w porównaniu z tygodnikami, liczba wychodzących dwutygodników, ich nakładów, jak i w ogóle kupowanych egzemplarzy jest dosyć niska. Najczęściej zawierają one w sobie tematykę sztuki, nauki, techniki, gier komputerowych lub turystyki. Ewentualnie mogą też skupiać się na określonych regionach, problematyce gospodarczej lub politycznej. Niektóre podobne są trochę w swoim charakterze do miesięczników.

Roczniki

Są to czasopisma, które wydawane są w formie spisów całkowitych wydarzeń, które pojawiły się w minionym roku kalendarzowym. Mają one bardziej charakter publiczny. Wydarzenia, które są tam umieszczane, najczęściej porządkowane są chronologicznie. Najważniejszymi rocznikami publikowanymi na terenie naszego kraju są: Mały Rocznik Statystyczny oraz Rocznik Statyczny. Poza tym w sumie trudno jest o znalezienie jakichkolwiek innych roczników. Można też w sumie uznać, że niektóre kółka zainteresowań, jak kółka literackie, poetyckie, jeśli wydają tomiki raz do roku, to publikują właśnie roczniki, jednakże bez wydarzeń, a w formie zebrania dotychczasowej twórczości z danego roku wśród wszystkich klubowiczów.

Back To Top