Bibliotekoznawstwo

Bibliotekoznawstwo

Jest to swoista nauka o bibliotekarstwie. Przede wszystkim wlicza się tutaj katalogowanie książek i czasopism, organizacja i zarządzanie biblioteką. Jednocześnie jest to dziedzina naukowa, zupełnie osobna, ale która mieści się w grupie nauk humanistycznych. Razem z bibliografią daje podstawy aktualnemu, współczesnemu księgoznawstwu. Należy zaznaczyć, że najczęściej bibliotekoznawstwo jako kierunek studiów mieści się blisko wydziałów filologicznych, polonistyki, historii sztuki itp. Jednocześnie sama ta nauka mieści w sobie takie czynności, jak chociażby: pozyskiwanie i gromadzenie zbiorów książek i czasopism, przechowywanie zbiorów w sposób bezpieczny (szczególnie tych niezwykle ważnych), katalogowanie zbiorów, organizowanie ich, udostępnianie, dostarczanie informacji o owych zbiorach, jak również swoiste rozpowszechnianie czytelnictwa. Należy tutaj przyznać, że w ciągu ostatnich stu lat nauka ta zyskała rangę nauczania na poziomie akademickim, jak i średnim. Obecnie znajduje się też jako centrum edukacji, informacji i kultury.

FIDES

Pełna nazwa to Federacja Bibliotek Kościelnych „FIDES”. Jest to swoiste stowarzyszenie przedstawicieli bibliotek, które należą do kościoła katolickiego na terenie Polski bądź też będące przynajmniej częściowo pod jego nadzorem. Są one erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski z 1995 roku. Głównym celem jest komputeryzacja i standaryzacja pracy bibliotek teologicznych. FIDES jest członkiem zwyczajnym BETH, czyli Bibliotheques Europeennes de Theologie. FIDES rozpoczęła działalność we wrześniu 1991 roku z inicjatywy księdza Krzysztofa Goneta i działa do dnia dzisiejszego.

KABA

Właściwą i pełną nazwą jest Katalogi Automatyczne Bibliotek Akademickich. Jest to swoisty system języka haseł przedmiotowych. Zostały one wykonane przez Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. Został on zorganizowany w formie kartoteki wzorcowej, a także stosowany przez biblioteki posiadające system biblioteczny VTLS, czyli Wirginia Tech Library System. Określa się go jako system informacyjno-wyszukiwawczy. Składa się z trzech kartotek haseł wzorcowych, a mianowicie: nazw osób, tytułów, język haseł przedmiotowych.

BiblioNETka

Jest to serwis społecznościowy dla czytelników książek, typowo polski. Posiada katalog tytułowy i autorów. Jednocześnie katalogi te uzupełniane są przez samych użytkowników. Mogą oni również oceniać poszczególne ksiązki. Z kolei po dodaniu minimum dwudziestu ocen można nawet skorzystać z systemu, którego głównym zadaniem jest polecanie lektury względnie interesujące określonego użytkownika. Mieści się tam ponad sto tysięcy książek i prawie pięćdziesiąt tysięcy autorów. Liczba aktualnie zarejestrowanych użytkowników przekracza siedemdziesiąt tysięcy.

Kieszeń książki

Mieści się ona w przypadku oprawy twardej jako trójkątny lub prostokątny kawałek płótna, papieru czy elastycznego tworzywa sztucznego, który z kolei przyklejony jest do wewnętrznej okładziny okładki wzdłuż zewnętrznej krawędzi, ale najczęściej w dolnym zewnętrznym rogu. Tworzy w ten sposób ową kieszeń. Można w niej umieszczać rzeczy należące do tego wydania książki, albumu, atlasu, jak mapy, wzorniki, tabele, wykaz skrótów, CD i wiele innych. Czasami kieszenie te przyklejane są specjalnie w bibliotekach dla umieszczenia w nich kart bibliotecznych.

Bookcrossing

Inna nazwa to uwalnianie książek, krążenie książek czy książkokrązenie. Jest to pomysł nieodpłatnego przekazywania książek poprzez zostawianie ich w specjalnie do tego oznaczonych miejscach tak, aby ktoś mógł je zabrać, przeczytać, a potem znowu zostawić w innym miejscu, również wyznaczonym. Książki te mogą być zostawiane w tramwajach, ulicach, uczelniach i wielu innych miejscach. Informacje te opatrzone są najczęściej odpowiednią adnotacją, jak chociażby taką, że można ją przeczytać i przekazać kolejnym osobom.

Lista filadelfijska

Jest to lista naukowych czasopism, która została w pełni opracowana i ciągle aktualizowana przez Institute for Scientific Information (w skrócie ISI). Istnieją tam tytuły czasopism, które przeszły odpowiednie oceny i są uznane przez bazy ISI. Lista ta była też podstawą punktowego systemu ocen względem polskich placówek naukowych z 2005 roku poprzez kryteria, tryb przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę. Z założenia znajdujące się na tej liście czasopisma są najlepszymi z branży. Jednocześnie ich publikacja ma mieć większą wagę niż pozostałych czasopism na rynku.

Back To Top