Uniwersytety Świata

Uniwersytety Świata

Na całym świecie i w każdym dużym mieście kształci się od dawien dawna młodych ludzi. Ludzie Ci w zależności od wieku uczęszczają do odpowiedniej szkoły. Do uniwersytetów chodzą ludzie, którzy kończą szkoły średnie maturą. Warunkiem przyjęcia na jednych uniwersytetach jest konkurs świadectw, a na innych są organizowane jeszcze egzaminy wstępne. Na każdym też uniwersytecie studiuje wielu obcokrajowców. Nasi rodacy również z chwilą wejścia do Unii Europejskiej mogą studiować na uniwersytetach zachodnioeuropejskich. Większość tez uniwersytetów ma podpisane rządowe wymiany w ramach Erasmus dla najlepszych studentów. Najbardziej cenione na świecie uniwersytety mają wysokie wymagania. Należy też wspomnieć, że chcąc studiować na zagranicznych uniwersytetach obowiązuje znajomość języka danego kraju i certyfikat ze znajomości jego. Jak podają w dobie kryzysu uniwersytety mają bardzo dużo chętnych. Uczelnie mają określoną ilość miejsc, na jakie mogą przyjąć chętnych. Każdy uniwersytet ma własny program nauczania zaakceptowany przez Ministra Edukacji danego kraju i Radę Uczelni. Najlepsze uniwersytety kształcą swoich studentów o wysokiej jakości i wielu z nich może poszczycić się słynnymi ludźmi, którzy w historii zajęli poczesne miejsce. Na całym świecie przeprowadza się rankingi uczelni, które można znaleźć na stronach internetowych.

Wielka Brytania

W Anglii najbardziej znane uniwersytety to Cambridge, Oxford, Burnemouth i Edinbugrg. Brytyjski system kształcenia liczy sto dwadzieścia pięć uniwersytetów i czterdzieści trzy instytucje kształcenia wyższego. Umożliwia to studentom dokonanie wyboru z ponad pięćdziesięciu tysięcy kursów uniwersyteckich z wieku dziedzin i kierunków. Studia na uniwersytetach brytyjskich kończą się zdobyciem dyplomu licencjackiego, magisterskiego i doktoranckiego. Wiele uniwersytetów oferuje poszerzenie kwalifikacji za pośrednictwem dodatkowych kursów przygotowawczych. Na brytyjskich uczelniach studiuje dwa miliony studentów, a w tym trzysta tysięcy zagranicznych studentów. Od kiedy wstąpiliśmy do Unii Europejskiej nasi studenci mogą studiować na brytyjskich uniwersytetach na takich samych zasadach, co Brytyjczycy. Mają też możliwość dofinansowania poprzez korzystną pożyczkę spłacaną po zakończeniu studiów. Brak jest egzaminów wstępnych na większość uczelni. Podczas studiów można też podjąć dodatkową legalna pracę. Studia maja dwa systemy studiowania czyli przyjęcie i rozpoczęcie w systemie zimowym jak i systemie letnim. Każdy ze studentów zagranicznych ma opiekuna, który pomaga w zaaklimatyzowaniu się w danej uczelni.

USA

W Amerykańskich uniwersytetach naukę rozpoczyna się od studiów przeddyplomowych, w których istnieją kursy dwuletnie lub czteroletnie. Po takich studiach kontynuuje się edukację dyplomową. Trwa ona dwa lub cztery lata. Niektóre zawody jednak wymagają studiów pięcioletnich lub czteroletnich. Do takich zawodów należą studia medyczne lub architektura wnętrz. Dlatego też studia mogą trwać od czterech do sześciu lat nauki. Po dwóch latach studiów przed dyplomowych otrzymuje się associate w dziedzinie głównego kierunku, jaki się obrało, a po czterech latach dopiero bachelor. W amerykańskich szkoła należy zdobyć ustaloną przez uniwersytet liczbę punktów za każdy przedmiot mimo oceny. Stopnie tworzą średnią, aby otrzymać razem liczbę punktów, które są potrzebne do otrzymania stopnia naukowego. Do uzyskania bachelor jest zwykle potrzebne sto trzydzieści kredytów. Każdy uniwersytet sam określa, które przedmioty są potrzebne, które student może sobie wybrać jako mu odpowiadające. Amerykanie studiują w dwóch sesjach, czyli jesiennej, jak i wiosennej. Można też uczyć się latem za co dostaje się dodatkowe kredyty. Polski stopień magistra odpowiada bachelor. Najbardziej znaną w Ameryce uczelnią kształcącą milionerów przyszłych jest Harward.

Polska

W Polsce kiedyś po wojnie były tylko uniwersytety państwowe, które znajdowały się w miastach wojewódzkich. Obecnie są też uczelnie prywatne. Podobnie, jak i na zachodnich uczelniach, większość studiów jest dwu etapowa. Najpierw studia licencjackie, a później magisterskie. Większość uczelni stosuje konkurs świadectw, a w przypadku zbyt dużej liczby chętnych lub na przykład szkoły artystyczne są przeprowadzone dodatkowe egzaminy. Studia w szkołach państwowych rozpoczynają się od pierwszego października w sezonie zimowym. W szkołach prywatnych, gdzie studia są płatne jest prowadzony dwusystem. Nabór odbywa się w sezonie letnim, jak i zimowym. Są jednak kierunki, gdzie od samego początku studiując kończy się magistrem i do nich należy prawo, medycyna czy psychologia. Każdego roku są publikowane rankingi uczelni najlepszych, aby przyszli studenci mogli się z nimi zaznajomić. Kończąc licencjat należy też pamiętać, że przyjęcie na studia magisterskie również decydują wyniki w nauce przez lata na uczelni.

Francja

We Francji szkolnictwo jest scentralizowane, a program określa Ministerstwo Edukacji. Na uniwersytet można zapisać się po zdaniu matury. Jednak do najbardziej prestiżowych uczelni można się dostać na podstawie egzaminu konkursowego, do którego są przygotowywani przez dwa lata w klasach CPGE. Pierwsze dwa lata daje nam dyplom ogólnych studiów uniwersyteckich, w drugim cyklu uzyskuje się licencjat, a później magistra. Trzeci zaś cykl jest pracą naukową i kończy się doktoratem. Jednak należy też zaznaczyć, że we Francji są też szkoły elitarne, kształcące wyższe kadry zawodowe. Ich absolwentami są przyszli politycy, dyrektorzy wielkich koncernów i należy do tego uniwersytet Grandem Ecoles. Znane uniwersytety, to uniwersytet France, Lyon, Diderot, Sorbona, Curie. Jednak studenci mają do wyboru czterysta uczelni. Nauka na uczelniach jest bezpłatna, a w szkołach prywatnych znacznie mniejsza pod względem kosztów, niż w Anglii. Jednocześnie atmosfera jest bardzo przyjazna, a i nauka wydaje się wtedy prostsza.

Rosja

Wiele uczelni powstało po rewolucji. Pierwszy budynek uczelni znajdował się na Placu Czerwonym w Moskwie w miejscu Muzeum Historycznego. Dopiero w osiemnastym wieku powstał u zbiegu ul. Hercena i Prospektu Marksa. Przed budynkiem stoją pomniki rewolucjonistów Aleksandra Hercena i Mikołaja Ogariewa. Uniwersytet moskiewski liczy dwadzieścia jeden wydziałów, ponad dwieście katedr, trzysta sześćdziesiąt laboratoriów, sto sześćdziesiąt trzy gabinety studyjne i osiem instytutów naukowo-badawczych. Uniwersytety rosyjskie prowadzą studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie w trybie korespondencyjnym, zaocznym i wieczorowym. Studia w Rosji są bezpłatne. Przepustką, podobnie jak w Polsce, na uniwersytet jest zdanie matury i egzaminu wstępnego. Na terenie całej Rosji w każdym mieście jest uniwersytet, który kształci studentów zgodnie z zapotrzebowaniem rynku rosyjskiego. Razem z pierestrojką powstały też uczelnie prywatne. Jednak nie wszyscy mają o nich dobre mniemanie. Ale coraz więcej studentów zdobywa na nich swoje dyplomy.

Azja

Najbardziej znany i ceniony wśród azjatyckich uniwersytetów są uczelnie japońskie. Wiele też jest znanych uczelni Singapuru czy Tajlandii. Mało znanych jest uniwersytetów Malezji czy innych mniej liczących się krajów tego regionu. Uczelnie azjatyckie dorównują Europejskim, jak i Amerykańskim uczelniom. Tam gdzie były kolonie angielskie ich system nadal jest taki sam, jak za panowania kolonizatorów. Aby dostać się na uczelnie trzeba ukończyć szkołę średnią w maturą. Wiele uczelni Azjatyckich ma podpisane umowy o wymianie swoich studentów z uczelniami zachodnioeuropejskimi. Ich tok nauki jest też dostosowany do toku zachodniej Europy tak, aby studentowi umożliwić dalszą kontynuację studiów, a nie oderwanie od swojego świata. Jak na całym świecie studenci azjatyccy biorą czynny udział w życiu uczelni, a za dobre wyniki otrzymują granty i wyjeżdżają a stypendia naukowe do innych krajów. Należy przyznać, że coraz częściej uczelnie te zaczynają swoim poziomem doganiać znane uczelnie europejskiej.

Back To Top