Broń

Broń

Nazwa obejmuje dwa znaczenia, czyli broń wojskową, myśliwską, jak i oznaczający rodzaj wojsk, czyli broń pancerna. Broń rozróżnia się ze względu na przeznaczenie i do niej należy bojowa, ćwiczebna, jak kbks, boiken, shinai, następnie podręczna, myśliwska, kombinowana jaką jest kniejówka, kulowa, czyli sztucer, śrutowa i jest nią dubeltówka oraz sportowa. Broń dzieli się też ze względu na rodzaj. Jest to rodzaj klasycznej, biała, broń drzewcowa, broń obuchowa, sieczna, miotająca, palna, strzelecka, indywidualna, rewolwer, pistolet zwykły i maszynowy, karabin zwykły i maszynowy, ręczny karabin maszynowy. Jest też jeszcze broń zespołowa. Do takich należy ciężki karabin maszynowy, wielkokalibrowy karabin maszynowy, w artyleryjskiej jest armata, haubica, moździerz, granatnik, rakieta, czołg, bojowy wóz pancerny, działo pancerne, działo ochronne, masowego rażenia, atomowa, biologiczna, chemiczna. Wszystka broń służy do niszczenia lub podboju terenów. Niektóre były używane do myślistwa, jednak nimi też można zabić człowieka co nie jednokrotnie zostało dokonane.

Broń palna

Inaczej nazywa się ją bronią miotającą. W zależności od rodzaju układu miotającego jaki został zastosowany można ją jeszcze podzielić na lufową i rakietową. Historia podaje, że już w jedenastym wieku Chińczycy znali recepturę czarnego prochu strzelniczego. Używali go tylko do produkcji fajerwerków. Jako wynalazców europejskich wymienia się Rogera Bacona i Bertholda Schwarza. Gotowa mieszanka przybiera kolor czarny i składa się z saletry potasowej, siarki, węgla drzewnego. Doświadczenia doprowadziły do odkryć, że można jej użyć do broni. Pierwsze rodzaje broni palnej były bardzo proste i prymitywne. Z czasem pojawił się lont, a w końcu pojawił się zapłon. Czasami kiedy było to robione nieumiejętnie nie wybuchał i powstało nawet powiedzenie spalił na panewce. W dzisiejszych czasach strzelec nie musi już niczego ubijać. Wystarczy, że włoży pocisk do lufy i może już strzelać. Na broń palną jednak w każdym kraju trzeba mieć pozwolenie, które wydają odpowiednie urzędy. Jednocześnie warto jest przejść szkolenie z broni palnej chociażby dla siebie.

Bomby

Ta broń jest w postaci materiału wybuchowego wyposażona w mechanizm detonujący, czyli zapalnik. Bomba służy do niszczenia siłą energii wybuchu poprzez rażenie odłamkami lub wywoływanie pożaru. Zalicza się je do broni masowego rażenia. W niektórych przypadkach posiadają maja materiał atomowy, biologiczny chemiczny. Są też bomby lotnicze, głębinowe zrzucane ze statków. Kiedyś była to tylko amunicja artyleryjska w kształcie kuli wypełnionej prochem zapalanej lontem. Teraz też mianem bomby nazywa się urządzenia wybuchowe, stacjonarne lub przenośne zwane mina lub fugas używane w celach kryminalnych lub terrorystycznych. Rozróżnia się bomby głębinowe, lotnicze, paliwowo-powietrzne, elektromagnetyczne. Są tez inne rodzaje bomb, jak burzące, odłamkowe, burząco-odłamkowe, kulkowe, oświetlające, błyskowe, sygnalizacyjne, propagandowe. Bomby masowego rażenia można też podzielić na atomową, biologiczną, chemiczną, jądrową, termojądrową, brudne, próżniowe. Bomby są obecnie niezwykle powszechne wśród wojsk i partyzantów.

Materiały wybuchowe

Są to pojedyncze związki albo ich mieszaniny mające możliwość i zdolność do wybuchu. Do takich materiałów należy zaliczyć abelit, ANFO, RZ-04-P1, RX-04-P4, MABT. I tak abelit jest mieszaniną amonowo-saletrzanową i składa się z azotanu amonu, trotylu, dwunitrobenzenu i halitu. Nazwę taką nadał naukowiec brytyjski. Najczęściej jest używany w górnictwie. Jednak nie wszystkie materiały wybuchowe są tak używane. Najczęściej są używane do tworzenia bomb różnego typu. Każda z takich bomb ma mocną siłę rażenia i pozostawia trwałe ślady swoich czynów. Używają je najczęściej żołnierze na wojnach, ale w obecnym czasie są też grupy terrorystyczne, które z takich właśnie materiałów tworzą bomby dla niewinnych ludzi. Takie materiały wybuchowe wykorzystują też złodzieje do wysadzania obiektów, które chcą okraść. W niektórych przypadkach policja również używa materiałów wybuchowych do opanowania demonstrantów lub podczas niebezpiecznych zamieszek, aby uspokoić niebezpieczny tłum. Należy z nimi obchodzić się niezwykle ostrożnie.

Broń przeciwpancerna

Do takiej broni zalicza się działa przeciwpancerne jakimi są czołgi, granatniki, granaty, karabiny, miny, pociski przeciwpancerne. Jak wiadomo do każdej z nich potrzebne jest też dodatkowe wyposażenie jak amunicja, pociski samonaprowadzające, moździerzowy pocisk samonaprowadzający. Wszystka ta broń jest niebezpieczna, jednak w niektórych sytuacja ratuje życie żołnierzom. Jednak sieje ona wielkie zniszczenia. Większość wojska w dzisiejszych czasach stara się już mieć na swoim wyposażeniu wszystkie rodzaje broni. Nawet grupy terrorystyczne kupują taką broń, aby walczyć z wrogiem, którego sobie upatrzyli. Do takiej broni należy armata przeciwpancerna, działa siedemdziesiąt pięć milimetrów i działo przeciwpancerne KPUV VZ.36 oraz dwanaście koma osiem centymetrów PaK 44. Jak się okazuje działo przeciwpancerne zawsze było sprzężone z ciężkim karabinem maszynowym i tak samo działało. Do obsługi takiej broni szkoli się specjalnych ludzi, którzy w razie potrzeby mają wyćwiczone już wszystkie gesty i nie jest to tak wolne jak w przypadku zwykłego człowieka.

Broń rakietowa

Ta broń wymaga specjalnych urządzeń i specjalnych pocisków. Rozróżnia się broń balistyczną, pociski balistyczne, jak i rakietowe pociski przeciwlotnicze. Właścicielem tego typu broni jest USA. Na każdej wojnie są jednostki posługujące się bronią rakietową. Jedne mają bardziej rozwiniętą technologię, a inne mniej. Najbardziej zaawansowaną broń ma USA, jednak Chiny jak i Rosja również starają się aby dorównać mocarstwu. Do najważniejszych należą R4/M. SPIKE-LR, V1, Kassam, Igo-1 Ko, WA-111 Szkwał. Pociski muszą być nakierowane na dany obiekt, a potem wystrzelone z wyrzutni rakietowej. Jest też broń rakietowa ziemia-powietrze, którą nożna szybko i łatwo przewozić ze względu na jej rozmiary. Pierwsze rakiety były już używane w II wojnie światowej. Nawet na okrętach podwodnych jako rakiety naprowadzające. Wiele też z nich przesądzało o wygraniu bitwy. Najwięcej miały ich USA i Niemcy. Jednocześnie ciągle pojawiają się nowe jej odmiany, na przykład na bliskim i dalekim Wschodzie, przez co Zachód, Europa muszą się bronić.

Broń ochronna

Pod tym hasłem kryje się całe uzbrojenie, które służy do ochrony ludzi od najdawniejszych czasów jak zbroje czy kamizelki kuloodporne. Najstarszym takim uzbrojeniem były pancerze, hełmy, i tarcze. W piętnastym wieku rozpoczęto używanie zbroi płytowej i były one używane aż do dziewiętnastego wieku. Podczas pierwszej wojny światowej używano pancerzy okopowych. Używa się też różnych rodzaji hełmów bojowych, jak i kamizelki kuloodpornej oraz tarcz policyjnych lub pałek czy specjalnych rękawiczek, jak i obuwia. Na wyposażeniu dzisiejszego wojska jest też specjalny strój z materiału, który też służy jak pancerz. Taka broń ma zabezpieczać człowieka podczas walki, jednak nie jest to do końca zabezpieczeniem, bo czasami można jednak zabić. Wszystko zależy od tego jakiej broni użyje przeciwnik w danym momencie. Jeśli walka jest wręcz to tak naprawdę mało co może uchronić człowieka. Aby nie stracić życia trzeba dużo sprytu i szczęścia, oraz ćwiczeń w takiej walce. Dlatego też do takiej walki przygotowuje się specjalnych ludzi jak kiedyś gladiatorów.

Back To Top