Kategoria: Nauka

Nauka

Bibliotekoznawstwo

Jest to swoista nauka o bibliotekarstwie. Przede wszystkim wlicza się tutaj katalogowanie książek i czasopism, organizacja i zarządzanie biblioteką. Jednocześnie jest to dziedzina naukowa, zupełnie osobna, ale która mieści się w grupie nauk humanistycznych. Razem z bibliografią daje podstawy aktualnemu, współczesnemu księgoznawstwu. Należy zaznaczyć, że najczęściej bibliotekoznawstwo jako kierunek studiów mieści się blisko wydziałów filologicznych, […]

Nauka

Bibliologia

Inaczej określa się to jako księgoznawstwo. Jest to swoista nauka humanistyczna. Przede wszystkim zajmuje się ona badaniem książki i to praktycznie we wszystkich jej aspektach, a więc jako obiekt materialny, nośnik informacji i treści, jak również społeczne narzędzie kultury. Wielokrotnie przyjmuje się, że bibliologia zajmuje się książką dawną, jak i współczesną, jak również coraz częściej […]

Nauka

Statystyka

Jest to swoista nauka, która przede wszystkim zajmuje się metodami pozyskiwania i prezentacji, a także analizy danych, które opisują zjawiska, w tym masowe. Dużą część z tej dziedziny ma zastosowanie w otaczającym nas świecie bądź też do ich badania wykorzystuje się eksperymenty dla potwierdzenia tworzonych teorii, hipotez. Badania te to najczęściej realizacja pewnych schematów, jak […]

Nauka

Materiałoznawstwo

Jest to swoista dziedzina wiedzy technicznej, dokładnie inżynierskiej, która zajmuje się opisem materiałów konstrukcyjnych. Można ją podzielić na materiałoznawstwo maszynowe i budowlane. Pierwsze odnosi się do materiałów konstrukcyjnych w budowie maszyn i innych urządzeń mechanicznych. Z kolei drugie odnosi się do typowych materiałów budowlanych. Niektóre materiały z tej serii mogą być przedmiotem tylko jednej dziedzin […]

Nauka

Maszynoznawstwo

Jest to praktycznie jedna z głównym dziedzin wiedzy względem inżynierii mechanicznej energetycznej oraz elektrycznej. Znajdują się tam wiadomości o projektowaniu i eksploatacji takich urządzeń, jak między innymi: silniki, maszyny cieplne i elektryczne, przenośniki cieczy (w tym pompy różnego rodzaju), sprężarki, urządzenia dźwigowe, maszyny robocze, rolnicze, środki transportu i wiele innych. Jednocześnie okazuje się, że dziedzinę […]

Nauka

Badanie naukowe

Terminem tym oznacza się wszelką działalność naukową. Badania tego typu mogą polegać na eksperymentach, gromadzeniu danych, ich analizie, studiowaniu literatury źródłowej, analizy owej literatury, wyciągania wniosków z niej i z zebranych przez siebie danych. Badania naukowe współcześnie można podzielić ze względu na cel, do którego w sumie zmierzają na: podstawowe, stosowane i wdrożeniowe. Istnieje również […]

Nauka

Badanie marketingowe

Tym terminem określa się swoiście usystematyzowany proces zbierania informacji, ale obiektywnych, a także ich przetwarzania. Jest to wykonywane dla zmniejszenia ryzyka podejmowanych decyzji w zakresie marketingu. Jest to w sumie pojęcie szersze niż pojęcie badania rynku, które się w nim zawiera. Jednocześnie to ostatnie jest o wiele ogólniejsze od samej analizy rynku. Ponadto należy tutaj […]

Nauka

Badanie – czym jest? Rodzaje badań.

Nie jest to pojecie jednoznaczne. Praktycznie wiele można tutaj podciągnąć innych, pokrewnych pojęć. Ważne jest doprecyzowanie jego znaczenia. Oczywiście badanie wiąże się ze zbieraniem określonych informacji, wiedzy z literatury źródłowej, fachowej, związanej z daną dziedziną i pokrewnych w miarę do tematu, którym się zajmujemy, a także analizowanie zebranych informacji i danych, jak również wyciąganie z […]

Back To Top