Japonia

Japonia

Kraj ten przede wszystkim specjalizuje się nawet do dnia dzisiejszego w samolotach wojskowych. Praktycznie nie ma tam, albo przynajmniej bardzo mało, samolotów osobowych, pasażerskich. Można natomiast wyróżnić kilka modeli typowo transportowych, jednakże nie stanowią one żadnej wielkiej ilości czy siły. Z kolei samoloty z drugiej wojny światowej, tamtejsze samoloty bombowe i myśliwskie przeszły wprost do historii. Najbardziej znane modele to między innymi: Kawasaki C-1, Kawasaki T-4, Mitsubishi F-1 i F-2, Nakajima A3N oraz PS-1 Shin Meiwa.

Back To Top