Włochy

Włochy

Tutaj znaleźć można zarówno wiele modeli samolotów typowo pasażerskich, jak i towarowych, transportowych. Jednocześnie znaleźć można też ciekawy podział na samoloty wojskowe, głównie na: bombowe, myśliwskie, wojskowe pierwszej wojny światowej, okresu międzywojennego, drugiej wojny światowej oraz produkowane samoloty wojskowe po 1945 roku. Różnią się one między sobą zarówno wyglądem, jak i przede wszystkim wyposażeniem, możliwościami w ciągle zmieniających się warunkach światowych. Wielokrotnie wytwórnie włoskie dostosowują się do panującej „mody”, wymagań światowych.

Back To Top