Wojskowe

Wojskowe

W tej kategorii wyróżnia się naprawdę wiele różnego typu samolotów. Przede wszystkim służą one podczas działań wojennych, ale wielokrotnie też wykorzystywane są w czasie pokoju, chociaż raczej do działań zwiadowczych, sprawdzenia, czy wszędzie jest spokój itp. Należy przyznać, że samoloty wojskowe można podzielić ze względu na okres, w którym były wykorzystywane (na przykład podczas pierwszej lub drugiej wojny światowej), ze względu na kraj ich pochodzenia (na amerykańskie, brytyjskie, rosyjskie, francuskie, włoskie, niemieckie, polskie i inne), a także na ich główny charakter działań. W tym ostatnim przypadku między innymi wyróżnia się samoloty patrolowe, rozpoznawcze, transportowe, towarzyszące, torpedowe, bombowe, myśliwskie, eksperymentalne, sanitarne, wczesnego ostrzegania, wielozadaniowe, wodnosamoloty, samoloty szkolne wojskowe, szturmowe i wiele innych. W tej kategorii mieszczą się również szybowce wojskowe różnych generacji. Produkowane były przede wszystkim w wieku dwudziestym i do dzisiaj tworzone są coraz lepsze i skuteczniejsze modele.

Back To Top