Biała magia

Biała magia

Jest to jeden z rodzajów magii. Przeciwieństwem jej jest czarna magia. Biała magia jest terminem, który najczęściej występuje w baśniach, literaturze fantastycznej, a także w grach RPG. Jednocześnie wyróżnia się ją również w codziennym życiu. Wielu współczesnych magów nawet stara się nie odróżniać magii względem owych kolorów na białą i czarną, uważając magię po prostu za środek do osiągania określonych celów – dobrych w przypadku białej magii lub złych w przypadku czarnej magii. Czary z białej magii działają przede wszystkim na korzyść innych ludzi, stosowane są do dobrych celów, a przynajmniej nie wyrządzają nikomu krzywdy. Ci, którzy stosują tego typu magię określani są czarodziejami bądź czarodziejkami. Wyróżnia się wiele szkół białej magii, jak na przykład: runiczna, gestowa, umysłowa (w tym psychokineza, czytanie w myślach, kontrolowanie ludzkich myśli, przepowiadanie przyszłości) i wiele innych. Co jakiś czas tworzone są również nowe gałęzie magii, które z czasem stają się bardzo popularne.

Rytuały

Obecnie znaleźć można wiele różnego typu rytuałów, które mają na celu korzyść ludzi, szczególnie tego, który je wykonuje, ale jednocześnie nie szkodząc drugiemu człowiekowi. Najczęściej dzieli się je na rytuały: miłosne (tylko dla wzmacniania aktualnie istniejącej i niewymuszonej miłości), ochronne (przez urokami i klątkami, złymi spojrzeniami i myślami), dodające odwagi, przyciągające sukces i bogactwo i wiele innych tego typu. Opierają się one na wypowiadaniu odpowiednich regułek/formuł przy świetle odpowiedniego koloru świec, a także przy zastosowaniu innych elementów/przedmiotów zależnie od rytuału. Obecnie dostępnych jest wiele książek na ten temat na stronach internetowych, jak i w księgarniach.

Runy

Magia tego typu polega przede wszystkim na wykorzystaniu mocy alfabetu runicznego określanego mianem futharków. Można z ich pomocą tworzyć na przykład amulety, zaklęcia (głównie ochronne) bądź też zadawać runom pytania w formie wróżenia jako swoistym runicznym wyroczniom. Alfabet runiczny składa się z dwudziestu czterech liter, kart i symboli, z których każda dotyczy innego aspektu ludzkiego życia i charakteru. Na przykład fehu to bogactwo, ansus to świadomość, kenaz to ogień i świadomość, eihwaz to przemiana, wunjo to szczęście, taiwaz to bój wojny, ehwaz to partnerstwo, lagaz to uczucia, othala to rodzina i własność i wiele innych. Obecnie coraz częściej powraca się do ich stosowania.

Magia gestów

Wielokrotnie też określa się ją jako jedną kategorię z magią słowną. Odnosi się do wykonywania określonych gestów bądź wypowiadania określonych słów w ramach magicznych rytuałów, formułek. Często są jedną z form tych samych zabiegów magicznych, tylko że tworzonych w razie problemów z wykonaniem innego jej rytuału. Na przykład jeśli z jakiś powodów nie możemy mówić, to możemy wykonać odpowiednie gesty i odwrotnie. Jednocześnie istnieje możliwość wykonywania obu praktyk jednocześnie, co skutkuje szybszym i skuteczniejszym rezultatem.

Psychokineza

Często też wyróżnia się w tym telekinezę, w skrócie PK lub TK. Jest to swoiste określenie dla parapsychologii dla opisu ruchu na odległość, który wywołany jest mocą psychiki. Często określa się to jako właściwość psi, co pozwala na wpływanie na określone zachowanie materii, a więc między innymi przedmiotów różnego typu. Określa się tym mianem poruszanie ciałem stałym, płynnym lub gazowym poprzez koncentrację i odpowiednie myśli. Psychokinezę można podzielić na makro i mikro, zależnie od umiejętności i wykonywanych ruchów materią. Pierwsze dają się zauważyć gołym okiem, a drugie tylko poprzez specjalne pomiary i statystyki. Można też dokonać podziału w zależności od stosownych technik i uzyskiwanych efektów. Wtedy też wyróżnia się: telekinezę przesuwanie przedmiotów poprzez siłę umysłu, lewitację – unoszenie przedmiotów lub osób, teleportację – przenoszenie przedmiotów lub ich ściąganie z bardzo odległych miejsc bez strat czasowych, pirokinezę – zwiększenie temperatury obiektu, często z zapłonem i wiele innych.

Czytanie myśli

Terminem czytania w myślach określa się swoistą percepcję podprogową, czyli umiejętność wypuszczania własnych myśli, a także odczuwania myśli innych, określonych osób. Według definicji parapsychologicznych istnieje możliwość przesyłania i odbierania konkretnych i składnych myśli nawet na odległość i z ukierunkowaniem na określone osoby. Najprościej wychodzi to z osobami spokrewnionymi, będącymi w bliskich kontaktach ze sobą. Czasami czytanie w myślach odbywa się nawet bezwiednie. Po prostu wysoka wrażliwość, szczególnie odbiorcy, a także ich zażyłość emocjonalna powodują, że w sytuacjach ekstremalnych, jak na przykład zagrożenie życia bądź strach, wysyłane są wiadomości w formie myśli o pomoc. Tego typu „magia” coraz częściej uznawana jest przez naukę i rozumiana przez coraz szersze grono ludzi.

Back To Top