Urządzenia optyczne

Urządzenia optyczne

Inaczej są to po prostu przyrządy optyczne. Służą one przede wszystkim do swoistego zmieniania drogi promieni świetlnych, jak również niektórych form promieniowania elektromagnetycznego. Wszystko tak naprawdę zależy od konstrukcji samego urządzenia. Może ono dzięki temu służyć naprawdę różnym celom, na przykład obserwacji obiektów znajdujących się daleko, trudno osiągalnych poprzez nieuzbrojone oko, zasłoniętych dla zwykłej obserwacji, projekcji czy ekspozycji obrazów, do nadania odpowiedniego kształtu oświetleniu, do korekty wad wzroku i wiele innych. Najczęściej wśród różnego typu urządzeń optycznych wymienia się takie, jak: aparat fotograficzny, diaskop, episkop, grafoskop, lorneta, lupa, luneta, teleskop, mikroskop, kamera wideo, monokl, okulary, projektor, reflektor, rzutnik, zwierciadło optyczne i wiele innych. Każde z nich ma inne zastosowanie, rozmiary, zasady działania i budowę. Daje to naprawdę duże możliwości, co do ich wykorzystania, a nawet przyszłości w technologii. Jednocześnie powstają coraz to nowe urządzenia z tej kategorii.

Dalmierz

Inaczej określa się go jako odległościomierz. Przede wszystkim wykorzystywany jest on do pomiaru odległości i to bez potrzeby jej przebywania. Działanie tego urządzenia polega przede wszystkim na obserwacji danego przedmiotu poprzez dwa równoległe obiektywy, które umieszczone są w bazie i pomiarze kąta osi optycznych obu obiektywów. Wyróżnia się dalmierze topograficzne oraz artyleryjskie, z czego te drugie są o wiele dokładniejsze. W pierwszy stosowane są nadal uproszczone wersje dalmierzy optycznych.

Soczewka

Jest to niezwykle proste urządzenie, które składa się z jednego lub nawet kilku bloków przezroczystego materiału, które są ze sobą sklejone. Tym materiałem najczęściej jest szkło, ale stosuje się czasami też inne tworzywa sztuczne, żele, minerały itp. Ważne jest, że jedna powierzchnia danej soczewki jest zakrzywiona, stanowi wycinek sfery, innej obrotowej krzywej jak parabola, hiperbola, elipsa lub walec. Wyróżnia się najczęściej soczewki sferyczne, z czego każda może być wypukła, wklęsła lub płaska, a także soczewki cylindryczne.

Lustro

Tym terminem określa się gładką powierzchnię, w której odbija się światło, przez co powstaje obraz odbity przedmiotów, które znajdują się przed lustrem. Jest to praktycznie najprostszy rodzaj zwierciadła optycznego. Powierzchnia jego jest zawsze płaska. Głównym przeznaczeniem jest przeglądanie się w nim osób. Pierwsze z nich robione były z brązu bądź innego metalu. Potem wykorzystywano powłokę metalu z obróbki chemicznej. Z czasem pojawiły się lustra typowo szklane, które do dzisiaj są najpopularniejszymi lustrami.

Lorneta

Posiada ona dwie lunety, które są ze sobą równolegle sprzężone. Dzięki temu istnieje możliwość obuocznej obserwacji odległych obiektów. Lorneta jest tak zbudowana, że obraz, który się uzyskuje, jest prosty. Zaletą jest to, że obraz ten jest też jaśniejszy i o większej rozdzielczości. Są one różnych rozmiarów i z różnymi możliwościami optycznymi, jak różna ilość stopni dopasowywania ostrości obrazu. Wyróżnia się najczęściej trzy typy lornet, a mianowicie proste, pryzmatyczne i peryskopowe, zależnie od zastosowania i możliwości które one oferują, a które są w danym przypadku potrzebne.

Projektor

Inaczej określa się go jako rzutnik projekcyjny. Jest to swoiste urządzenie optyczne, które służy do wyświetlania na ekranie do tego przygotowanym lub na jakimkolwiek jasnym podłożu, ruchomego obrazu, najczęściej filmu. Składa się on ze źródła światła, a także układu optycznego, który ma za zadanie formowanie wiązki światła. Poprzez różne rozbieżności strumienia światła, jak i umieszczanie przedmiotu blisko jego źródła można uzyskać dosyć duże powiększenie obrazu na ekranie. Wyróżnia się między innymi projektor filmowy, telewizyjny i komputerowy, a także episkop, diaskop i epidiaskop.

Wizjer

Jest to część przyrządu optycznego, głównie aparatu fotograficznego itp., której zadaniem jest określenie granic kadru. Celownik, który się tam znajduje pozwala na wybór i ustalenie obiektu zdjęcia. Najczęściej stosowane są albo celowniki lunetowe, albo ramkowe. Pierwsze są wbudowane w obudowę aparatu, gdzie obraz jest pomniejszony. Drugie mają ramkę i prosty przeziernik, które umieszcza się na obudowie aparatu. Czasami są one określane jako celowniki sportowe, ponieważ świetnie nadają się do fotografowania szybko poruszających się obiektów.

Back To Top