Początki

Początki

Obecnie muzyka elektroniczna uważana jest za kontynuatora ruchu jaki rozpoczęła muzyka mechaniczna. Między innymi po niej odziedziczyła pragnienie znalezienia nie tylko instrumentów samogrających, ale takich, które samodzielnie będą w stanie komponować muzykę. Za pierwszy elektroniczny instrument obecnie uważany jest muzyczny telegraf, który wynaleziony został pod koniec wieku dziewiętnastego. Kolejne dziesięciolecia natomiast przynosiły coraz większą ilość wynalazków w tejże właśnie dziedzinie. Na samym początku instrumenty te traktowane było jako swojego rodzaju kuriozum i nie przywiązywano do niej większej wagi. Na początku wieku dwudziestego zaczęto już jednak coraz bardziej dostrzegać, że przyszłość muzyki będzie prędzej czy później wiązać się z elektronicznymi instrumentami, a ich rozpowszechnienie będzie posiadało wpływ na stworzenie nowych kierunków w spółczesnej muzyce. Dołożona została do tego nowa ideologia muzycznej awangardy i wiele innych elementów. Przez kolejne lata w różnych miastach europy oraz świata prezentowane były autorskie wynalazki, które przybierały formę instrumentów muzycznych elektronicznych, gdzie jedne z nich były naprawdę ciekawymi pomysłami, inne natomiast co najmniej przeciętnymi. Prawdziwy rozwój muzyki elektronicznej to na początku lata pięćdziesiąte potem natomiast lata dziewięćdziesiąte i wykształcenie się nowego wymiaru muzyki tanecznej, czyli popularnego dancu.

Back To Top