Podział

W większości przypadków podział bombowców dokonywany jest według jednych z najbardziej elementarnych kryteriów, a mianowicie ich wielkości oraz możliwości udźwigu. Od początku pierwszej wojny światowej aż do połowy wieku dwudziestego bombowce dzielono na lekkie, średnie oraz ciężkie. W zależności d tego jaki jest zasięg tych maszyn dzieliło się je na bombowce bliskiego, średniego oraz dalekiego zasięgu. Podział ten w większości przypadków pokrywał się z tym ze względu na wielkość oraz udźwig. Ze względu na technikę bombardowania możemy natomiast wyróżnić dwa rodzaje bombowców, a mianowicie horyzontalne oraz nurkujące. Te pierwsze dokonują zrzutu bomb podczas poziomego lotu, gdzie ogromna większość ciężkich bombowców zalicza się właśnie do tej kategorii. W przypadku drugiego rodzaju, czyli bombowców nurkujących atak odbywał się podczas lotu nurkowego. Od zakończenia wojny, w latach powojennych podział bombowców uległ zmianie i od tego czasu dzieli się je na taktyczne oraz strategiczne. Pierwsze będą przeznaczone przede wszystkim do atakowania celów, które znajdują się na polu walki oraz w okolicach jego zaplecza, bombowce strategiczne natomiast przeznaczone są przede wszystkim do dokonywani strategicznych ataków jądrowych, jak miało to miejsce w Hiroszimie i Nagasaki jeszcze w czasie wojny.

Back To Top