Wahadłowiec kosmiczny

Wahadłowiec kosmiczny

Bardziej popularną nazwą będzie prom kosmiczny. Jest to rodzaj załogowego statku kosmicznego, który może zostać wielokrotnie wykorzystany i przystosowany jest zwykle do wynoszenia na orbitę okołoziemską oraz ściągania z niej satelitów i tym podobnych ładunków. W swych założeniach prom dzięki możliwości wielokrotnego wykorzystania ma umożliwić przede wszystkim redukcję kosztów, które związane są z wynoszeniem na orbitę ładunków oraz pasażerów. W praktyce jednak dotychczasowe programy kosmiczne budowy promów okazały się niewypałem i pochłonęły o wiele więcej kosztów, oraz istnień ludzkich.

Back To Top