Wagon

Wagon jest pojazdem szynowym nie posiadającym własnego napędu, przystosowane są one do napędzania przez lokomotywy, drezyny lub tak zwane wagony silnikowe, czyli wagony posiadające własny napęd. Służy on do przewożenia osób, zwierząt, towarów lub urządzeń w transporcie kolejowym. Ze względu na zastosowanie wagony dzielimy na osobowe, towarowe oraz specjalne. Do grupy wagonów osobowych zaliczamy wagony pasażerskie, bagażowe, pocztowe, restauracyjne, sypialne, salonowe i więzienne. Składy zbudowane z takich wagonów nazywamy pociągami pasażerskimi lub osobowymi. Do grupy wagonów towarowych zaliczamy platformy, węglarki czyli wagony otwarte, samowyładowcze, zbiornikowe oraz kryte (przeznaczone między innymi do przewozu zwierząt czy materiałów niebezpiecznych). Ostatnią grupą wagonów są tak zwane specjalne. Służą one przede wszystkich po obsługi linii kolejowych i należą do pojazdy magazynowe, maszynowe, dźwigi, pługi, koparki, pojazdy miernicze oraz pożarnicze. Również wagonami nazywamy pojedyncze pojazdy tramwajowe.

Back To Top