UPR

Jest to wyjątkowa konserwatywno-liberalna partia polityczna. Została ona założona w listopadzie 1987 roku jako Ruch Polityki Realnej. Założycielami byli między innymi Ryszard Czarnecki, J. Korwin-Mikke, S. Michalkiewicz, R. Smoktunowicz, A. Sadowski oraz S. Kisielewski. W grudniu 1990 roku została ta partia przemianowana na Konserwatywno-Liberalną Partię Unii Polityki Realnej. Partia ta posiada, jako jedna z niewielu, własną flagę partyjną. Przedstawia ona wariancję krzyża św. Jerzego, który jest patronem rycerzy. Kolory mają symbolizować podobno walkę o wierność (niebieski), czystość (biały) oraz wolność (czarny). Czasami używana jest też przez władze krajowe flaga z biało-czerwoną wstęgą po skosie pod krzyżem. Z kolei władze lokalne używają dodatkowo wstęgi w barwach regionu bądź z herbem na lewym dolnym kantonie tej flagi głównej. Głównymi współczesnym przedstawicielami partii Unii Polityki Realnej są między innymi: Bolesław Witczak, Stanisław Żółtek, Magdalena Kocik, Piotr Malinowski, Grzegorz Grocki, Janusz Korwin-Mikke, S. Wojtera, J. Boroń, W. Popiela i inni.

Korwin-Mikke

Urodził się w Warszawie. Jest publicystą i politykiem. Był prezesem Unii Polityki Realnej. Ponadto jest monarchistą, mistrzem krajowym w brydżu, laureatem Nagrody Kisiela roku 1990, członkiem honorowym Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego, a także założycielem Fundacji Indywidualnego Kształcenia. Studiował prawo, socjologię, psychologię oraz filozofię na wydziale Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, a także na wydziale Matematyki. Podczas studiów został aresztowany i przetrzymywany, a do tego relegowany z uczelni. Ostatecznie uzyskał tytuł magistra filozofii. Reszty kierunków nie skończył. Z jego dzieł publicystycznych należy wymienić między innymi: „Ubezpieczenia”, „Dramat – czy szansa?”, „Do dołu nogami”, „Jakich wyborów nie chcemy”, „Liberum veto”, „Ratujmy państwo”, „Nie tylko o Żydach”, „Dekadencja” i wiele innych.

Michalkiewicz

Urodzony w Lublinie jest z wykształcenia prawnikiem, eseistą, publicystą. Jest sędzią Trybunału Stanu. Pasjonuje się pisaniem książek o tematyce społeczno-politycznej. Jest współzałożycielem Unii Polityki Realnej. Pracuje jako wykładowca na Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie, a także w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Studia ukończył na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Później podjął się podyplomowego Studium Dziennikarskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Wśród jego książek należy wymienić między innymi: „Ulubiony ustrój Pana Boga”, „Dobry ‘zły’ liberalizm”, „Spod listka figowego”, „Walka o fabrykę gwoździ” i wiele innych.

Popiela

Urodził się w Tarnowie i jest byłym prezesem Unii Polityki Realnej. Ukończył studia na Politechnice Krakowskiej oraz SPR na Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu. Publikował swoje dzieła w tygodniku TEMI oraz Małopolskiej Gazecie Studenckiej. Był też wyjątkowym felietonistą miesięcznika „Moja Bochnia i Świat”. Współcześnie publikuje w „Czasie Bocheńskim”. Sam zrezygnował z funkcji prezesa Unii Polityki Realnej, chociaż z partii tak w ogóle nie odszedł. Obecnie bardziej udziela się dziennikarsko i publicystycznie, niż politycznie.

Wojtera

Urodził się w Warszawie i jest byłym prezesem Unii Polityki Realnej. Obecnie jest już członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Ukończył wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Studiuje też historię na tej samej uczelni. W Hiszpanii był stypendystą Universidad Complutense de Madrid. Zna biegle angielski i hiszpański. Jest współautorem naukowej publikacji odnoszącej się do historii PRL, a także licznych dzieł prasowych. Z partii Unii Polityki Realnej został usunięty przez Straż UPR z 2005 roku. Kandydował do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku. założył Stowarzyszenie Konserwatywno-Liberalnej KoLiber.

Boroń

Urodzony w Żywcu polityk i działacz Unii Polityki Realnej. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Szczecinie. Działał w Studenckim Komitecie Solidarności, ale z tego powodu został skreślony z listy studentów pierwszego roku. Dostał się do Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Był współzałożycielem i przewodniczącym Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował fizycznie, a potem założył własną działalność gospodarczą. Prywatnie żonaty i ma dwoje dzieci. Nigdy nie ubiegał się o obywatelstwo amerykańskie.

Program partii

Wśród głównych założeń działalności Unii Polityki Realnej (UPR) są między innymi: obniżenie podatków, redukcja administracji państwowej, przywrócenie kary śmierci, brak przymusu ubezpieczeń społecznych, majątkowych czy osobowych, prywatyzacja służby zdrowia, szkolnictwa itp., brak regulacji prawnych względem prowadzenia działalności gospodarczej i wiele innych. Ponadto uznają oni, że Kościoły rządzą się swoimi prawami i wykonywanie ich przepisów jest prawem prywatnym, jak i publicznym; brak monopoli ze strony państwa, brak przymusu przynależności do organizacji samorządu zawodowego, zakaz cenzury i koncesjonowania działalności wydawniczej, radiowej i telewizyjnej, likwidacja przywilejów związków zawodowych, zniesienie przymusu służby wojskowej i inne.

Back To Top