Uniwersytety we Francji

Uniwersytety we Francji

Wiele francuskich uczelni wyższych znanych jest na całym świecie. charakteryzują się one w większości długą historią, dobrą renomą, wysokim poziomem kształcenia studentów, miłą atmosferą, jak i wysokimi możliwościami zarówno dla samych studentów, jak i dla absolwentów pod kątem znalezienia później pracy. Należy przyznać, że praktycznie w każdym większym mieście istnieje przynajmniej jeden uniwersytet. W samym Paryżu jest ich co najmniej kilka. Zazwyczaj na każdej uczelni studiuje kilkanaście tysięcy studentów. Prezentowane są liczne ciekawe kierunki, jak chociażby: nauki ścisłe, prawo, ekonomia, zarządzanie, nauki humanistyczne, filologia, nauki społeczne, psychologia, nauki kultury fizycznej. Każdy może tutaj wybrać coś idealnego dla siebie. Jednocześnie należy tutaj zaznaczyć, że obok placówek typowo edukacyjnych we Francji, przy uczelniach znajdują się również placówki naukowo-badawcze, które prowadzą badania pod kątem określonej dziedziny. Uzyskane wyniki, po ich zatwierdzeniu, wykładane są na odpowiednim wydziale danej uczelni.

Universytet Francji

Jest jednym z najstarszych uniwersytetów na terenie tego kraju. Jednocześnie cieszy się dużą popularnością. Mieści się w Paryżu, a więc w sercu Francji, co również wpływa na jego popularność. Posiada kilkanaście wydziałów, z czego największą popularnością cieszą się: prawo, ekonomia, filologie oraz filozofia. Placówki naukowo-dydaktyczne rozprzestrzenione są na terenie całego miasta, ale typowo pod kątem wydziałów, których dotyczą, a więc studenci nie muszą wędrować między budynkami, ale aby dotrzeć na konkretny wydział potrzebna jest orientacja w strukturze uczelni.

Uniwersytet Kartezjusza

Mieści się w Paryżu i należy do jednych z lepszych w tym mieście. Jednocześnie należy przyznać, że nazwę swoją wziął od słynnego Kartezjusza (Descartes), który ubiegał się o miejsce w kręgach uniwersyteckich, chociaż nigdy ich nie otrzymał, nigdy nie prowadził wykładów i nie widywał się ze studentami. Za życia nie był zbyt ceniony. Uczelnia chyba stara się to teraz nadrobić nadając placówce jego imię. Jednocześnie należy przyznać, że uniwersytet szczyci się wieloma sławami światowymi, jak chociażby Leibnizem i innymi. Jednocześnie wielu tamtejszych wykładowców posiada tytuł doktora honoris causa, duży dorobek naukowy i szacunek wśród studentów.

Uniwersytet Lyon

Uczelnia ta jest jedną z niewielu, które mieszczą się w tym regionie Francji. Jednocześnie szeroko i niezwykle dynamicznie podejmuje współpracę z innymi uniwersytetami zarówno francuskimi, jak i z innych państw europejskich, jak chociażby z polskimi. Należy tutaj wymienić Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, a także Uniwersytet Śląski. Współpraca opiera się między innymi na wymianie międzynarodowej studentów, na wspólnych pracach naukowo-badawczych, wymianie doświadczenia, ewentualnych porad w sprawie innowacji na terenie uniwersytetów itp.

Uniwersytet Diderot

Uczelnia ta ma swoją siedzibę w Paryżu. Cieszy się względną popularnością wśród studentów. W większości skupia się na kierunkach humanistycznych. Kilku tamtejszych wykładowców posiada tytuł doktora honoris causa. Należy przyznać, że prowadzone są tam w dużej ilości badania naukowe w składzie międzynarodowym. Wykładowcami są nie tylko Francuzi, ale również przedstawiciele wybitnej klasy nauczycieli na przykład z Włoch, Niemiec czy Wielkiej Brytanii. Często organizowane są tam różnego typu prelekcje i sympozja, na które zapraszani są nawet tamtejsi studenci.

Nowa Sorbona

Jest to nazwa tradycyjnego uniwersytetu paryskiego. Został on założony w 1257 roku i jest najstarszym oraz najbardziej znanym uniwersytetem w całej Europie. Dawniej wykładano tam praktycznie w większości teologię, jednakże z czasem poszerzała się lista dostępnych kierunków. Nowa Sorbona określa sobą uczelnię, w której dokonały się liczne zmiany organizacyjne, strukturalne, do której zostały dodane nowe, współczesne kierunki studiów, a także wymieniona została kadra na młodszą, z nowymi pomysłami, bardziej innowacyjną. Pierwszą kobietą-profesorem na Sorbonie była Maria Skłodowska-Curie. Z kolei patronką uczelni jest św. Katarzyna z Aleksandrii.

Uniwersytet Curie

Jest to jeden z młodszych uniwersytetów francuskich i dopiero od niedawna zwiększyła się trochę jego popularność. Posiada większość obecnie występujących kierunków studiów. Aktualnie studiuje tam kilkanaście tysięcy studentów, jednakże po wielu latach „przebijania się” przez rzesze innych uczelni tego kraju, a szczególnie miasta, ponieważ jak większość Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie mieści się w Paryżu. Należy przyznać, że został on tak nazwany na cześć studentki Sorbony, pierwszej kobiety-wykładowcy na tej uczelni, a także z szacunku dla jej dokonań naukowych.

Back To Top