Uniwersytety w Wielkiej Brytanii

Uniwersytety w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii jest sto dwadzieścia pięć uniwersytetów. Do najlepszych należą Oxford, Cambridge, Imperial College, Universitet College London, King’s College, Brietd Universityt. Jednak nie wszyscy zdobywają miejsca na tych uczelniach. Jest pięćdziesiąt tysięcy kursów, co umożliwia dokonanie rozsądnych wyborów w wielu dziedzinach. Studia kończą się dyplomem licencjackim, magisterskim lub doktoranckim. Uniwersytety brytyjskie oferują też dodatkowe kursy przygotowawcze. Mają też poza granicami swoje filie i organizuję poza granicami kursy językowe z certyfikatem. Do takich uniwersytetów należy Oxford i Cambridge. Rząd brytyjski dofinansowuje studentów pomagając im zaciągnąć pożyczki, które spłacają po zakończeniu studiów. Z uczelni można też wyjechać na stypendia zagraniczne, jeśli się spełni wszystkie warunki. Studia brytyjskie maja dwa systemy czyli system zimowy i system letni. Można też dodatkowo dorabiać podczas studiów, co jest szeroko rozpowszechnione. W Anglii studiuje też wielu zagranicznych studentów z różnych zakątków świata.

Oxford

Uniwersytet Oxford jest najstarszą uczelnią i najbardziej renomowaną w Wielkiej Brytanii. Jest też wysoko ceniona na świecie, stale zajmując w rankingach światowych miejsce w pierwszej dziesiątce. Najstarsze kolegium w Oxford to University College i kształcenie w nim odbywa się na poziomie licencjackim, magisterium i doktoraty. Jednak wyjątkiem jest All Souls College, który prowadzi wykłady dla profesorów uniwersytetu. Do tego elitarnego All Souls College należał też polak Leszek Kołakowski. Rok szkolny podzielony jest na trzy trymestry czyli Michaelmas od października do grudnia, Hilary od stycznia do marca i Trinity od kwietnia do czerwca. Kolegia rywalizują ze sobą przy pomocy tabeli Norringtona. Ta słynna uczelnia ma czterdziestu sześciu laureatów Nobla, dwudziestu pięciu premierów Wielkiej Brytanii, dwunastu świętych, ośmiu błogosławionych, jednego papieża, osiemnastu kardynałów, osiemdziesięciu sześciu arcybiskupów oraz licznych poetów i pisarzy.

Cambridge

Cambridge jest drugim uniwersytetem po Oxfordzie w Wielkiej Brytanii. Jest jednym z najlepszych uniwersytetów na świecie. Oba te uniwersytety choć oddzielne są nazywane razem Oxbridge. Większość kolegiów jest koedukacyjna. Studenci tego uniwersytetu rozsławili go też w wioślarstwie na całym świecie. Słynie z licznych badań w swoich laboratoriach. Uniwersytet ten składa się z kilku niezależnych kolegiów, a najstarszym jest Peterhouse. Cały kompleks rozlokowany jest na terenie całego miasta, więc wielokrotnie trzeba przejechać kilka kilometrów na kolejne zajęcia.

Imperial College

Jest największym uniwersytetem, który przekształcony w trzy wydziałowy uniwersytet i jest instytucją, nadającą stopnie naukowe absolwentom innych uczelni. Był pierwszym nadającym stopnie naukowe kobietom. Z tym uniwersytetem związane są liczne biblioteki, muzea, galerie, instytuty. Posiada ponad pięć tysięcy nauczycieli akademickich, ponad sto tysięcy studentów w zakresie nauk podstawowych, medycyny i inżynierii jak i pokrewnych. Uniwersytet ten słynie z badań i wynalazków, które zostały zastosowane w życiu.

College London

Uniwersity College London był pierwszym świeckim uniwersytetem, gdzie nie decydowały o przyjęciu na studia wyznanie, kolor skóry oraz pochodzenie społeczne. Obecnie na UCL pracuje i studiuje ponad dwadzieścia jeden tysięcy osiemset studentów i pracowników. Przyświeca maksyma równości i to, że za zasługi należy się największa nagroda. O zasługach mowa jest oczywiście o nauce. Jest to elitarny uniwersytet należący do grupy Russel Group oraz jako część Golden Triangle. Do wybitnych jej absolwentów należeli Mahatma Gandhi, Jomo Kenyatta, Juni’ichiro Koizumi, Ito Hirobumi, Jacek Rostowski.

King’s College

Słynne King’s College jest jakby pod patronatem Cambridge. Zostało założone przez króla Henryka VI. Ma kaplicę wysokości dwadzieścia cztery metry, ośrodki badawcze w różnych dziedzinach nauki. Przykładem jest tu Laboratorium słynne z badań nad atomem, jak i strukturą DNA.Na liście laureatów nagrody Nobla jest ponad dziewięćdziesięciu absolwentów uczelni. Wielokrotnie otrzymuje dotacje zarówno z budżetu państwa, jak i nawet ze skarbu Cambridge. Chętnie uczęszczają do niej członkowie królewskiej rodziny.

Bristol University

Uniwersytet Bristol jest jednym z prestiżowych uniwersytetów. Należy do grupy Coimbra, która zrzesza trzydzieści dziewięć najlepszych uczelni Europy, do której należy też Uniwersytet Jagielloński. Jest znany z katedr fizyki, biologii, ekonomii czy szkoły inżynierii. Na swojej liście ma pięciu noblistów. Wykładowcą jest też jeden z najlepszych kryptologów John Rarity. Na tym uniwersytecie studiuje aktualnie dokładnie dwadzieścia trzy tysiące sześciuset studentów. Atmosfera jest niezwykle przyjazna, a poziom nauczania wysoki.

Back To Top