Uniwersytety w Polsce

Uniwersytety w Polsce

W Polsce są trzydzieści siedem szkół wyższych o randze uniwersytetu. Jest osiemnaście uniwersytetów, dziewiętnaście uniwersytetów przymiotnikowych. W śród tych uniwersytetów to jeden katolicki. Zlokalizowane są one w dużych miastach wojewódzkich w liczbie siedemnaście. Najstarszym uniwersytetem jest Uniwersytet Jagielloński, a najmłodszym jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, który powstał dopiero w 2005 roku. Do uniwersytetów przymiotnikowych należą medyczne, przyrodnicze, ekonomiczne, rolnicze, muzyczny, pedagogiczny. System nauczania jest podobny, jak i w Europie. Na tych uniwersytetach jest sezon zimowy. Powstały też szkoły prywatne, które swój nabór mają też na sezon letni. Program ramowy zatwierdza Ministerstwo Edukacji. Rektorzy uczelni państwowych są też mianowani przez ministra. Na uczelniach odbywa się też kształcenie zaoczne, jak i wieczorowe. Warunkiem przyjęcia jest zdanie matury z wybranych przedmiotów obowiązujących na danym kierunku i wzięcie udziału w konkursie świadectw.

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski jest jednym z największych w naszym kraju. Swoja siedzibę ma w zabytkowych wnętrzach. W czasach PRL studenci prowadzili strajki. Życie studenta na tej uczelni jest bardzo urozmaicone. Studiują tu osoby z całej Polski, jak i zagraniczni studenci. Uniwersytet Warszawski ma wiele siedzib na Terenia całego miast w zależności jaki kierunek. Do niego też należą kampusy. W skład uniwersytetu wchodzi dziewiętnaście wydziałów. Wszystkie one cieszą się dużą popularnością wśród wielu studentów.

Uniwersytet Śląski

Uniwersytet Śląski powstał po wojnie i ostatnio obchodził swoje czterdziestolecie. Na tej uczelni kształci się młodzież z całej Europy. Kontakty jakie uczelnia utrzymuje pozwalają rozwijać się studentom, jak i kadrze. Kształci studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i wieczorowych. Ma bardzo dużo zasłużonych absolwentów. Organizuje liczne spotkania, konferencje. Jej studenci wyjeżdżają na staże do innych krajów w ramach LLP Erasmus. Jest uczelnią bardzo nowoczesną, działa w niej też chór, różne kółka zainteresowań.

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński został założony w 1364 roku przez Kazimierza Wielkiego. Na studia stacjonarne uczęszcza trzydzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć osób, a na niestacjonarne szesnaście tysięcy sto czterdzieści dziewięć osób. Liczba kierunków na uczelni to czterdzieści osiem. Ogółem pracowników jest sześć tysięcy osiemset czterdzieści siedem. Na tej uczelni kształci się w systemie licencjackim magisterskim, doktoranckim, podyplomowym. Są też studia za granicą, jak i dla obcokrajowców. Jest w rankingach jedną z najlepszych uczelni naszego kraju.

KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski powstał w 1918 roku. Nosi imię naszego papieża Jana Pawła II. Na tej uczelni są też miejsca dla obcokrajowców. Jest stabilnie rozwijającym się ośrodkiem naukowym i dydaktycznym, oraz ważnym ośrodkiem działalności studenckiej. Jest uczelnią otwartą na wyzwania współczesności i godzi nauki świeckie z naukami kościoła katolickiego. Na tej uczelni są wszystkie kierunki potrzebne w naszym kraju od matematyki poprzez medycynę do informatyki dochodząc. Ostatnio cieszy się coraz większą popularnością głównie ze względu na mniejsze opłaty za studia, jak i miłą atmosferę.

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski jest uczelnią z tradycjami. Jest zabytkiem baroku w Polsce i Europie. Jest usytuowany nad Odrą w zamku książęcym. Jego losy były zmienne, ale od dawien dawna przynosił chlubę miastu. Najpierw był połączony z uczelnią we Frankfurcie nad Odrą, ale po wojnie kiedy te tereny wróciły do Polski został nazwany Wrocławskim. W zasobach tego uniwersytetu jest sześć wydziałów, bo z niego wyodrębniły się uczelnie Akademia Medyczna, Politechnika, Akademia Rolnicza. Uniwersytet ten obchodził już trzech set lecie swojego istnienia. Dziewięć nagród Nobla przyznano absolwentom i profesorom tego uniwersytetu.

Uniwersytet Poznański

Uniwersytet Poznański to inaczej Uczelnia im. Adama Mickiewicza. Kształcenie na tym uniwersytecie odbywa się na czternastu wydziałach. Dorobek naukowy uczelni rozwijają liczne centra badawcze. Na tej uczelni jest trójstopniowy model kształcenia, który obejmuje trzyletnie studia licencjackie, dwuletnie uzupełniające studia magisterskie i czteroletnie studia doktoranckie. Studia magisterskie oraz studia podyplomowe są prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na dwustu dwudziestu pięciu kierunkach i specjalnościach. Dla bardzo ambitnych i najlepszych przewidziano indywidualne i interdyscyplinarne studia. Uczelnia posiada umowy międzynarodowe z innymi uczelniami na świecie w celu wymiany studentów.

Back To Top