Style bluesa

Style bluesa

Pierwotny blues, tak zwany wiejski blues, czy też country blues, wywodzi się z drugiej połowy  dziewiętnastego wieku. Była to muzyka czarnoskórych niewolników pracujących na wielkich farmach na południu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Była to muzyka głównie śpiewana podczas pracy dla uprzyjemnienia sobie czasu i rozładowaniu emocji związanych z tęsknotą za domem, poczuciem nieszczęścia i niewoli. Z czasem, w początkach dwudziestego wieku, muzyka blues przyszła z prerii do miast i powstał urban blues, charakteryzujacy się wprowadzeniem dodatkowo instrumentów, takich jak gitara i harmonijka ustna. Nie była już to tylko muzyka śpiewana, ale wokalno-instrumentalna. Trend ten nasilała się i rozwijał i w końcu powstał blues typowo instrumentalny, gdzie wokal był niepotrzebny, chodziło jedynie o samą muzykę. W okolicy lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku powstał w gettach afroamerykańskich znacznie żywszy, bardziej spontaniczny i żywiołowy rhythm and blues, który znacznie później dał początek rock and rollowi. Obecnie, oprócz omówionych powyżej trzech, istnieje blisko 15 różnych stylów muzyki blues. Każdy jest inny. Może nie drastycznie, jednak da się wyczuc pewne niuanse, które sprawiają, że nie ma dwóch takich samych styli bluesa.

Back To Top