Straż pożarna

Straż pożarna

Pojazdy straży pożarnej są zbudowane po podwoziach samochodów ciężarowych i osobowych, a ich nadwozia są dostosowane do rodzaju zadań, które będą wykonywały. Wszystkie pojazdy te są pomalowane na kolor czerwony i dzielimy je w zależnoœci od masy oraz zastosowania. W zależnoœści od masy wyróżniamy samochody lekkie (do 3,5 tony), śœrednie (3,5 – 12 ton) oraz ciężkie (powyżej 12 ton). W zależnośœci od zastosowania możemy podzielić je na kilka kategorii. Pierwsza to wozy ratowniczo-gaśœnicze posiadające pompę lub specjalne śœrodki gaśœnicze i dodatkowy sprzęt. Kolejna to wozy z drabiną i podnoœśnikiem hydraulicznym. Trzecia grupa to samochody ratownictwa technicznego, służące do poszukiwania i ratowania osób, usuwania skutków wypadków, ratowania zwierząt. Ponadto są pojazdy ratownictwa medycznego, służące do opieki i przewozu pacjentów, ratownictwa chemicznego – do usuwania skutków skażeń, wyposażone w œśrodki ostrożnośœci samochody dowodzenia, do przewozu osób, sprzętu i śœrodków gaœśniczych oraz inne pojazdy wykorzystywane do akcji na wodzie i pod wodą, przy wypadkach kolejowych i lotniczych.

Back To Top