Śmieciarki

Śmieciarki

Specjalnym pojazdem komunalnym jest śmieciarka. Jest to pojazd służący do zbiórki opadów komunalnych i wywozu ich na wysypisko śmieci lub do miejsca ich utylizacji. Śmieciarka jest to specjalny kontener zamocowany na podwoziu samochodu ciężarowego, posiadający odpowiednie urządzenie służące do podnoszenia pojemników z opadami. Pojemniki te są Istnieją cztery podstawowe rodzaje śmieciarek, różnią się sposobem załadowywania i wyładowywanie śmieci. Pierwsze, są to śmieciarki ładowane z przodu. Są one bardzo często wykorzystywane na terenie dużych fabryk. Zamocowane z przodu wysięgniki wkładane są w odpowiednie otwory w pojemniku, następnie pojemnik jest kierowany ku górze, a śmieci wpadają w otwór śmieciarki. Drugi typ to śmieciarki ładowane od tyłu. Są one nazywane bezpyłowymi i jako jedne z nielicznych posiadają system zgniatania śmieci. Pozwala to na jednorazowy większy wywóz śmieci. Odmianą ładowania z tyłu lub z boku jest ładowanie z boku. Do tego typu obsługi sprzętu potrzebna jest tylko jedna osoba. Ostatnim rodzajem jest śmieciarka zbierająca śmieci przy pomocy ssawy( system podobny do odkurzacza). Jest to system bardzo przydatny w miastach o dużym natężeniu ruchu, ssawa zabiera śmieci nawet jeśli droga do nich jest zakorkowana.

Back To Top