Rhythm and Blues

Rhythm and Blues

Rhythm and blues, zwany dziś popularnie RnB, powstał pierwotnie w gettach zamieszkiwanych przez czarnoskórych Amerykanów pod koniec lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku. To właśnie z RnB powstał w późniejszych latach rock and roll. Lata sześdziesiąte i siedemdziesiate to również gwałtowny rozwój rocka i takich sław jak The Rolling Stones czy Jimi Hendrix, którzy bez skrupułów i ograniczeń czerpali z bogatego zaplecza muzycznego, jakie dawał im rhythm and blues. Była to jednak współpraca obustronna, gdyż artyści RnB czerpali również brzmienia i aranżacje od rckowych kolegów. Jeśli zastanowić się nad muzyką Nelly Furtado, dojsziemy do wniosku, że ona skorzystała na takim właśnie mariażu tworząc swój niepowtarzalny styl stojący na pograniczu RnB i rocka.

Back To Top