Pojazdy specjalne

Pojazdy specjalne

Pojazdami specjalnymi nazywamy samochody, zarówno osobowe jak i ciężarowe, które wykonują zadania specjalne jak na przykład odśnieżanie, zamiatanie, prace na wysokościach czy też uczestniczą w akcjach ratujących życie i dobytek ludzki, również przy usuwaniu skutków katastrof. Możemy je podzielić na kilka kategorii. Do pierwszej zaliczamy pojazdy grup ratunkowych czyli między innymi radiowozy policyjne, ambulansy pogotowia ratunkowego, pojazdy straży pożarnej, granicznej, nadzoru ruchu drogowego czy też pogotowia gazowego. W większości są to pojazdy uprzywilejowane. Drugą kategorią są pojazdy grup porządkowych na przykład śmieciarki, pojazdy do zamiatania ulic, pługopiaskarki, ozy wozy asenizacyjne. Do kolejnej grupy należą pojazdy budowlane (także ciężki sprzęt budowlany jak na przykład buldożery, walce drogowe czy spychacze) oraz o nietypowych wymiarach. Do specjalnych pojazdów zaliczamy również niektóre pojazdy wojskowe. W większości są to pojazdy posiadające charakterystyczny, łatwo rozpoznawalny wygląd lub specjalne oznakowania.

Back To Top