Pojazdy asenizacyjne

Pojazdy asenizacyjne

Pojazdem asenizacyjnym nazywamy samochód,który przystosowany jest do odbioru i wywozu nieczystości płynnych z szamb bezodpływowych do wyznaczonych punktów zlewnych. Potocznie są one nazywane szambowozami lub pszczółkami. Wykorzystywane są jedynie w miejscach, które nie posiadają kanalizacji lub w razie wystąpienia poważnej awarii (wówczas kilka pojazdów asenizacyjnych tworzy tak zwaną ruchomą sieć kanalizacyjną). Samochód asenizacyjny jest zbudowany w oparciu o konstrukcję pojazdu ciężarowego. Jego podstawową częścią jest zamontowany na podwoziu zbiornik na fekalia. Cysterna ta posiada w najniższej części otwór czerpalno – spustowy (z zaworem zasuwowym) oraz hermetycznie zamknięty właz na górze. Silnik samochodu jest również napędem pompy, która wytwarzając podciśnienie zasysa z szamba fekalia. Duża średnica (około 30 cm)elastycznego przewodu ssawno – spustowego (zakończonego szybkozłączem) pozwala na zasysanie nie tylko nieczystości płynnych ale także stałych. Cysterna opróżniana jest grawitacyjnie (przechył zbiornika i otwarcie tylnej pokrywy), albo pod wpływem wytworzonego przez pompę nadciśnienia.

Back To Top