Obsługa piast

Obsługa piast

W przypadku piast, które są rozbieralnymi, ich obsługa będzie ograniczała się do jednego, czy też dwóch przeglądów w przeciągu całego roku, które połączone powinny być z demontażem całej piasty oraz ocenieniem stopnia zużycia łożysk oraz nasmarowania ich. Piasty, które są nierozbieralnymi nie będą od nas wymagać natomiast żadnej obsługi. Na takowych jeździmy do czasu, aż nie zużyją się same, wtedy trzeba jednak wymienić je na całkiem nowe. Ważnym elementem, o którym powinniśmy pamiętać jest smarowanie piasty, dzięki czemu łożyska będą lepiej pracowały, a dodatkowo będzie ona chroniona przed korozją.

Back To Top