Metro

Do pojazdów szynowych doskonale spisujących się w komunikacji miejskiej jest metro. Jest to rodzaj kolejki lub tramwaju, którego całość lub większość trasy przebiega pod powierzchnią ziemi. Nazwa metro pochodzi od angielskiego określenia kolei miejskiej (Metropolitan Railway). Już w XIX wieku zbudowano kolej, która jeździła wydrążonymi 20 – 30 metrów pod ziemią tunelami. Początkowo obsługiwały ją lokomotywy parowe, które były wyposażone w specjalne urządzenie do odprowadzania pary odlotowej do zbiornika na wodę. Takie rozwiązanie bardzo poprawiało widoczność w tunelach. Na początku XX wieku metro zostało zelektryfikowane. W dzisiejszych czasach obsługiwane jest przez elektryczne wagony składające się w pojedyncze lub wieloczłonowe pociągi. Pojazdy tego typu charakteryzują się wysokimi prędkościami i dużymi przyspieszeniami. Metro jest doskonałym rozwiązaniem kłopotów transportu publicznego w dużych miastach. W wielu miastach, które nie posiadają podziemnych tuneli budowane są tak zwane szybkie tramwaje, czyli linie tramwajowe, które częściowo przebiegają pod ziemią.

Back To Top