Kategoria: Statek wodny

Statek wodny

Promy pasażerskie

Tego typu statki jak sama nazwa wskazuje oprócz pasażerów przewozić będą także innego rodzaju ładunki, przeważnie będą to samochody osobowe i inne rzeczy i przedmioty o większych gabarytach należące do uczestników rejsu, czy też kursu w daną stronę. Mimo wszystko jednak podstawową rolę w ich przypadku odgrywać będzie właśnie przewóz osób na co stawia się […]

Statek wodny

Współczesność

Obecna definicja statku podaje, że każdy statek przewożący powyżej dwunastu pasażerów, uprawiający morską żeglugę oraz posiadający napęd mechaniczny zaliczony będzie właśnie do statków pasażerskich. Do opisu tego pasować będzie bardzo wiele jednostek pływających, gdzie będą one posiadały wiele różnic podstawowe cechy będą jednak wspólnymi. Przede wszystkim konieczność przestrzegania międzynarodowych przepisów bezpieczeństwa, odpowiednie zaprojektowanie statku, tak […]

Statek wodny

Historia

Dawniej statki z rodzaju pasażerskich stanowiły jedyny sposób jeśli chodzi o przewóz pomiędzy kontynentami. W okresie tym zasiedlały się całe kontynenty, a nieprzerwany strumień imigrantów z europy oraz Afryki i innych kontynentów cały czas naciągał do USA. Zaczęli pojawiać się także pasażerowie, których podróże były czysto służbowe, między innymi ci, którzy prowadzili interesy na skalę […]

Statek wodny

Statek pasażerki

Ten rodzaj statków będzie chyba jednym z najbardziej popularnych, będzie on przeznaczony do przewozu osób przede wszystkim. Do statków takich zaliczyć będziemy mogli w niektórych wypadkach także te, które zajmują się przede wszystkim przewozem towarów. W czasach kiedy nie było już samolotów i transport pasażerski przy ich wykorzystaniu nie był popularnym, aby przedostać się przez […]

Statek wodny

Rodzaje statków

Podstawowy podział będzie wyróżniał statki ze względu na ich zanurzenie, w tym przypadku będzie można scharakteryzować statki nawodne, których siła wyporu wody jest zawsze większa od posiadanego przez nie ciężaru całkowitego. Druga grupa to natomiast statki podwodne, które będą mogły czasowo zanurzać się całkowicie pod powierzchnię wody na daną głębokość, poprzez regulowanie ciężaru takowego statku, […]

Statek wodny

Statek wodny

Pojęcie statku wodnego jest dosyć szerokim i nie do końca sprecyzowanym. Będzie ono zawężać określenie jednostek pływających wyłącznie do tych, które mają możliwość poruszania się samodzielnie, czy też w myśl innej definicji służą jako jeden z elementów transportu. Przykładowo w rozumieniu prawa dróg morskich statek będzie definiowany jako każde z urządzeń pływających, jednak bez włączenia […]

Statek wodny

Kuter rybacki

W nadmorskich miejscowościach i portach kutry rybackie są jednym z częstszych widoków. Zaliczają się do najmniejszych jednostek rybackich, które służą przede wszystkim w celu połowu ryb w systemie zbliżony do łowienia trawlerami. Kutry podzielić będzie mogli na małe oraz superkutry w zależności od ich gabarytów, gdzie te drugie mogą przybierać wielkość nawet kilkudziesięciu metrów. Mogą […]

Statek wodny

Zagrożenia

Tankowce z pewnością posiadały i jeszcze niejednokrotnie posiadać będą strategiczne znaczenie dla większości dostaw surowców energetycznych, dlatego też w czasie wojen stać mogą się częstym i jednym z łatwiejszych celów dla armii walczących pomiędzy sobą. Uważa się jednocześnie, że katastrofy tankowców na otwartych wodach stanowić mogą ogromne zagrożenie dla środowiska naturalnego ze względu na specyfikę […]

Statek wodny

Wykorzystanie tankowców

W większości przypadków ruch tankowców odbywać będzie się na ściśle ustalonych i niezmiennych trasach pomiędzy najważniejszymi z eksporterów, na przykład w przypadku państw, które wchodzą w skład OPEC oraz krajami, które uznawane są za tranzytujące, bezpośrednio do krajów konsumujących. Upowszechnienie motoryzacji oraz uzależnienie światowej gospodarki od energii pochodzącej właśnie z ropy naftowej pozwoliło na wyrośnięcie […]

Statek wodny

Tankowiec

Tankowiec to specyficzny rodzaj statku, który przeznaczony będzie głównie do transportowania płynnych materiałów. Tego rodzaju środki wodnego transportu należeć będą do największych jeśli chodzi o statki handlowe. W przeciwieństwie do innego rodzaju frachtowców nie posiadają one ładowni, a znajdujące się w nich zbiorniki ładunkowe są napełniane oraz opróżniane przy wykorzystaniu pomp i rurociągów. Zbiornikowce najczęściej […]

Back To Top