Kategoria: Środki transportu

Statek wodny

Promy pasażerskie

Tego typu statki jak sama nazwa wskazuje oprócz pasażerów przewozić będą także innego rodzaju ładunki, przeważnie będą to samochody osobowe i inne rzeczy i przedmioty o większych gabarytach należące do uczestników rejsu, czy też kursu w daną stronę. Mimo wszystko jednak podstawową rolę w ich przypadku odgrywać będzie właśnie przewóz osób na co stawia się […]

Statek wodny

Współczesność

Obecna definicja statku podaje, że każdy statek przewożący powyżej dwunastu pasażerów, uprawiający morską żeglugę oraz posiadający napęd mechaniczny zaliczony będzie właśnie do statków pasażerskich. Do opisu tego pasować będzie bardzo wiele jednostek pływających, gdzie będą one posiadały wiele różnic podstawowe cechy będą jednak wspólnymi. Przede wszystkim konieczność przestrzegania międzynarodowych przepisów bezpieczeństwa, odpowiednie zaprojektowanie statku, tak […]

Statek wodny

Historia

Dawniej statki z rodzaju pasażerskich stanowiły jedyny sposób jeśli chodzi o przewóz pomiędzy kontynentami. W okresie tym zasiedlały się całe kontynenty, a nieprzerwany strumień imigrantów z europy oraz Afryki i innych kontynentów cały czas naciągał do USA. Zaczęli pojawiać się także pasażerowie, których podróże były czysto służbowe, między innymi ci, którzy prowadzili interesy na skalę […]

Statek wodny

Statek pasażerki

Ten rodzaj statków będzie chyba jednym z najbardziej popularnych, będzie on przeznaczony do przewozu osób przede wszystkim. Do statków takich zaliczyć będziemy mogli w niektórych wypadkach także te, które zajmują się przede wszystkim przewozem towarów. W czasach kiedy nie było już samolotów i transport pasażerski przy ich wykorzystaniu nie był popularnym, aby przedostać się przez […]

Statek wodny

Rodzaje statków

Podstawowy podział będzie wyróżniał statki ze względu na ich zanurzenie, w tym przypadku będzie można scharakteryzować statki nawodne, których siła wyporu wody jest zawsze większa od posiadanego przez nie ciężaru całkowitego. Druga grupa to natomiast statki podwodne, które będą mogły czasowo zanurzać się całkowicie pod powierzchnię wody na daną głębokość, poprzez regulowanie ciężaru takowego statku, […]

Statek wodny

Statek wodny

Pojęcie statku wodnego jest dosyć szerokim i nie do końca sprecyzowanym. Będzie ono zawężać określenie jednostek pływających wyłącznie do tych, które mają możliwość poruszania się samodzielnie, czy też w myśl innej definicji służą jako jeden z elementów transportu. Przykładowo w rozumieniu prawa dróg morskich statek będzie definiowany jako każde z urządzeń pływających, jednak bez włączenia […]

Statek kosmiczny

Prędkość kosmiczna

Mówiąc najogólniej jest to początkowa prędkość, którą osiągnąć musi ciało, na przykład rakieta, tak aby jego energia kinetyczna pokonała grawitację, którą posiada dane ciało niebieskie. Obliczenia, które zostały wykonane przy pominięciu pozostałych sił oporu oraz obecności innych ciał niebieskich, są one więc przybliżonymi, jednak sprawdzają się. Pierwsza prędkość kosmiczna jest najmniejszą, jaka musi zostać nadana […]

Statek kosmiczny

Statek kosmiczny

Według definicji można byłoby być pewnym, że statek kosmiczny jest tym samym co wahadłowiec, czy też prob. Będzie go jednak odróżniać fakt, że nie startuje on z wyrzutni, tylko z normalnego lotniska. W zależności od tego jakie są szczegóły konstrukcyjne pojazd ten ma możliwość dostania się samodzielnie w kosmos, czy też przeniesiony może zostać na […]

Statek kosmiczny

Rakieta nośna

Jest to specjalny typ rakiety, który przeznaczony będzie do wynoszenia różnego rodzaju ładunków w przestrzeń kosmiczną. Przeważnie zastosowanie znajdą tak zwane rakiety wielostopniowe, które składać będą się z kilku kolejnych i połączonych ze sobą przy starcie członków, gdzie każdy z nich posiadać będzie własny i w pełni unikatowy silnik rakietowy i wystarczający zapas paliwa, co […]

Statek kosmiczny

Wahadłowiec kosmiczny

Bardziej popularną nazwą będzie prom kosmiczny. Jest to rodzaj załogowego statku kosmicznego, który może zostać wielokrotnie wykorzystany i przystosowany jest zwykle do wynoszenia na orbitę okołoziemską oraz ściągania z niej satelitów i tym podobnych ładunków. W swych założeniach prom dzięki możliwości wielokrotnego wykorzystania ma umożliwić przede wszystkim redukcję kosztów, które związane są z wynoszeniem na […]

Back To Top