Kategoria: Pojazdy specjalne

Pojazdy specjalne

Śmieciarki

Specjalnym pojazdem komunalnym jest śmieciarka. Jest to pojazd służący do zbiórki opadów komunalnych i wywozu ich na wysypisko śmieci lub do miejsca ich utylizacji. Śmieciarka jest to specjalny kontener zamocowany na podwoziu samochodu ciężarowego, posiadający odpowiednie urządzenie służące do podnoszenia pojemników z opadami. Pojemniki te są Istnieją cztery podstawowe rodzaje śmieciarek, różnią się sposobem załadowywania […]

Pojazdy specjalne

Pojazdy asenizacyjne

Pojazdem asenizacyjnym nazywamy samochód,który przystosowany jest do odbioru i wywozu nieczystości płynnych z szamb bezodpływowych do wyznaczonych punktów zlewnych. Potocznie są one nazywane szambowozami lub pszczółkami. Wykorzystywane są jedynie w miejscach, które nie posiadają kanalizacji lub w razie wystąpienia poważnej awarii (wówczas kilka pojazdów asenizacyjnych tworzy tak zwaną ruchomą sieć kanalizacyjną). Samochód asenizacyjny jest zbudowany […]

Pojazdy specjalne

Wozy transmisyjne

Abyśmy mogli na żywo oglądać w telewizji relacje z ważnych wydarzeń, niezbędne są specjalne wozy transmisyjne i reporterskie. Są to pojazdy wykorzystujące za podstawę podwozia samochodów dostawczych lub terenowych, rzadziej są to odpowiednio przystosowywane auta ciężarowe. Wyposażone są w odpowiedni sprzęt radiowy lub telewizyjny oraz nadajniki. Najnowsze pojazdy tego typu poznać można po talerzu antenowym […]

Pojazdy specjalne

Ambulans pogotowia

Ambulansami pogotowia ratunkowego są specjalnie przystosowane samochody typu furgon lub kontener. W karetkach transportowych wykorzystywane są podwozia aut osobowych. Karetki wyposażone są w nosze i inny sprzęt transportowy, zestaw leków ratujących życie, butlę tlenową i inne urządzenia medyczne. Pełna lista wyposażenia karetki reanimacyjnej zawiera 69 pozycji. W zależności od sprzętu oraz personelu karetki dzielimy na […]

Pojazdy specjalne

Straż pożarna

Pojazdy straży pożarnej są zbudowane po podwoziach samochodów ciężarowych i osobowych, a ich nadwozia są dostosowane do rodzaju zadań, które będą wykonywały. Wszystkie pojazdy te są pomalowane na kolor czerwony i dzielimy je w zależnoœci od masy oraz zastosowania. W zależnoœści od masy wyróżniamy samochody lekkie (do 3,5 tony), śœrednie (3,5 – 12 ton) oraz […]

Pojazdy specjalne

Pojazdy specjalne

Pojazdami specjalnymi nazywamy samochody, zarówno osobowe jak i ciężarowe, które wykonują zadania specjalne jak na przykład odśnieżanie, zamiatanie, prace na wysokościach czy też uczestniczą w akcjach ratujących życie i dobytek ludzki, również przy usuwaniu skutków katastrof. Możemy je podzielić na kilka kategorii. Do pierwszej zaliczamy pojazdy grup ratunkowych czyli między innymi radiowozy policyjne, ambulansy pogotowia […]

Back To Top