Kategoria: Pojazdy

Pojazdy

Statek kosmiczny

Jest specyficznym rodzajem pojazdu, który poruszał będzie się poza atmosferą ziemską. Takowy pojazd wyniesiony musi być i rozpędzony do odpowiedniej prędkości przez silniki napędowe. Współczesne statki kosmiczne wznosić do góry mogą się dzięki zastosowani napędów rakietowych, które wytwarzają odpowiednie dużą siłę odrzutu. Wyróżnić będziemy mogli także kilka rodzajów statków kosmicznych rozpoczynając od rakiety, poprzez wahadłowiec, […]

Pojazdy

Statek wodny

Samo pojęcie jest co najmniej szerokim i do końca niesprecyzowanym, gdzie ono jednak zawężać określenie jednostki pływającej do takich pojazdów, które będą mogły poruszać się samodzielnie, czy też wykorzystywane są jako środek transportu. Definicja statku wodnego będzie bardzo ogólna, co powoduje, że spełniać będzie ją nawet kajak. Określenie to obejmuje więc wszelkiego rodzaju barki, żurawie […]

Pojazdy

Samolot

Samolot to pojazd powietrzny, który mimo tego, że jest cięższy od powietrza ma możliwość utrzymania się w przestworzach, a wszyst6ko to dzięki wytwarzanej silne nośnej, przy wykorzystaniu nieruchomych względem statku, skrzydłach. Ciąg, który potrzebny jest do utrzymania prędkości wytwarzany zostaje przez jeden, czy też większą ilość silników. Przeważnie jest ich więcej, na wypadek gdyby jeden […]

Pojazdy

Samochód

Samochody zaliczane są do grupy samochodów mechanicznych, które posiadają własny napęd, czyli silnik oraz źródło energii, którym będzie paliwo, opcjonalnie może to być także gaz, ropa, benzyna, wodór, czy też baterie a obecnie także elektryczność. Samochody przeznaczone będą przede wszystkim do przewozu osób oraz ładunków, coraz częściej są one jednak jednym z kluczowych elementów podczas […]

Pojazdy

Rower

Rower to typowy przykład pojazdu kołowego, który napędzany jest siłą ludzkich mięśni, a dokładniej osoby, która nim kieruje, przy wykorzystaniu specjalnej mechanicznej przekładni, która wprawiana jest w ruch przy wykorzystaniu nóg, a ona natomiast wprawia w ruch tylne koło roweru. Typowy rower klasyczny obecnie będzie dwukołowym jednośladem. Jeśli chodzi o ramy roweru to w większości […]

Pojazdy

Pojazdy

Jest niczym innym jak urządzeniem, które służyć będzie do transportowania ludzi, czy też towarów w różnych środowiskach, czy to przy wykorzystaniu kół, gąsienic, płozów, w morskich głębinach oraz kosmosie i tak dalej. Pojazd takowy może być napędzany poprzez własne źródło napędu, które stanowić będzie mogło między innymi zewnętrzne oraz własne źródło energii, a oprócz tego […]

Pojazdy zaprzęgowe

Taczanka

Pojazdy zaprzęgowe używane były nie tylko w rolnictwie i transporcie, ale również przez wojsko. Do wojskowych pojazdów konnych należą między innymi biedka, wozy taborowe czy taczanka. Przewagą taczanek było to,że posiadały one na wyposażeniu ciężki karabin maszynowy, z którego można było prowadzić ostrzał bezpośrednio z pojazdu. Taczanki to dwuosiowe zaprzęgi dwukonne lub trzykonne. Załoga tego […]

Pojazdy zaprzęgowe

Furmanka

Jedynym pojazdem zaprzęgowym wykorzystywanym do dnia dzisiejszego jest furmanka. Nazywana jest ona także furą lub po prostu wozem i jest to tradycyjny pojazd konny używany głównie przez rolników do zwożenia płodów rolnych i siana. Konie były zaprzęgane do furmanki za pomocą specjalnych postronków, które z jednej strony przywiązane były do orczyka zaczepionego u nasady dyszla, […]

Pojazdy zaprzęgowe

Dyliżans

Już w XVI wieku powstały pierwsze pojazdy konne, które służyły do przewozu pasażerów oraz przesyłek pocztowych. Ich nazwa dyliżans pochodzi od francuskiego słowa diligence czyli pośpiech. Były to zamknięte pojazdy kołowe mieszczące od czterech do kilkunastu osób, ich bagaże oraz przesyłki pocztowe. Zaprzężone były w czwórkę lub szóstkę koni, zmienianych co czterdzieści – pięćdziesiąt kilometrów […]

Pojazdy zaprzęgowe

Szynowe pojazdy zaprzęgowe

Już w XV wieku w kopalniach do wywożenia urobku stosowano wozy, które przesuwane były po specjalnie ułożonych belkach drewnianych. Początkowo do takich wagoników zaprzęgano ludzi, dosyć szybko jednak zaczęto stosować konie, które mogły uciągnąć większe ładunki. W XVII wieku drewniane tory zaczęto zastępować żeliwnymi, a następnie stalowymi szynami. Ze względu na szybką rozbudowę miast w […]

Back To Top