Kategoria: Nauka

Nauka

Uniwersytety w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii jest sto dwadzieścia pięć uniwersytetów. Do najlepszych należą Oxford, Cambridge, Imperial College, Universitet College London, King’s College, Brietd Universityt. Jednak nie wszyscy zdobywają miejsca na tych uczelniach. Jest pięćdziesiąt tysięcy kursów, co umożliwia dokonanie rozsądnych wyborów w wielu dziedzinach. Studia kończą się dyplomem licencjackim, magisterskim lub doktoranckim. Uniwersytety brytyjskie oferują też dodatkowe […]

Nauka

Uniwersytety w USA

W USA studia zaczynają się od studiów przed dyplomowych. W szkołach istnieją dwa rodzaje kursów, czyli dwuletnie oraz czteroletnie. Po zakończeniu rozpoczyna się studia dyplomowe. Takie studia trwają znowu w zależności co wybierzemy od dwu do czterech lat. Jednak istnieją niektóre zawody, które wymagają studiów pięcioletnich lub czteroletnich i należą do nich medycyna i architektura. […]

Nauka

Uniwersytety Świata

Na całym świecie i w każdym dużym mieście kształci się od dawien dawna młodych ludzi. Ludzie Ci w zależności od wieku uczęszczają do odpowiedniej szkoły. Do uniwersytetów chodzą ludzie, którzy kończą szkoły średnie maturą. Warunkiem przyjęcia na jednych uniwersytetach jest konkurs świadectw, a na innych są organizowane jeszcze egzaminy wstępne. Na każdym też uniwersytecie studiuje […]

Nauka

Uniwersytety w Rosji

Rosyjskie uniwersytety kształciły studentów już za carów. Jednym z najstarszych jest uniwersytet w Sanki Petersburgu. W każdym dużym mieście Rosji jest uniwersytet. Na uczelni jest po dziewiętnaście, a najmniej sześć wydziałów. Poziom nauki jest bardzo wysoki. Rosyjskie szkolnictwo słynie z bardzo dobrych matematyków jak i informatyków. W Rosji powstały też prywatne uniwersytety, na których wykładają […]

Nauka

Uniwersytety w Polsce

W Polsce są trzydzieści siedem szkół wyższych o randze uniwersytetu. Jest osiemnaście uniwersytetów, dziewiętnaście uniwersytetów przymiotnikowych. W śród tych uniwersytetów to jeden katolicki. Zlokalizowane są one w dużych miastach wojewódzkich w liczbie siedemnaście. Najstarszym uniwersytetem jest Uniwersytet Jagielloński, a najmłodszym jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, który powstał dopiero w 2005 roku. Do uniwersytetów przymiotnikowych […]

Nauka

Uniwersytety we Francji

Wiele francuskich uczelni wyższych znanych jest na całym świecie. charakteryzują się one w większości długą historią, dobrą renomą, wysokim poziomem kształcenia studentów, miłą atmosferą, jak i wysokimi możliwościami zarówno dla samych studentów, jak i dla absolwentów pod kątem znalezienia później pracy. Należy przyznać, że praktycznie w każdym większym mieście istnieje przynajmniej jeden uniwersytet. W samym […]

Nauka

Tekstologia

Jest to swoiście pomocniczy w sumie dział nauki o literaturze. Przede wszystkim zajmuje się on zagadnieniami, które odnoszą się do badania i opisu tekstów konkretnych dzieł literackich, szczególnie pod kątem zmian wprowadzanych świadomie przez danego autora w jego procesie twórczym. W sumie to zmian, które wprowadzane są bez wiedzy autora i to na skutek błędów […]

Nauka

Introligatorstwo

Tym terminem określa się w sumie pewien rodzaj rzemiosła bądź też dział przemysłu z kategorii poligraficznego, który specjalizuje się przede wszystkim w oprawianiu druków. Jest to bowiem wykańczanie materiałów, które schodzą już z maszyny drukarskiej i potrzebują tak naprawdę ostatnich elementów do swojego istnienia, a mianowicie sklejenia wszystkiego w całość i oprawienia w okładki. Najczęściej […]

Nauka

Historia książki

Jest to swoista dziedzina wiedzy, która bada książkę w sumie od początków jej istnienia. Można tutaj wyróżnić dwa jej okresy, a mianowicie książkę rękopiśmienną, sprzed ery druku, do początków szesnastego wieku, a także epokę książki drukowanej, od 1500 roku, którą zawdzięczamy Janowi Gutenbergowi. Jak do tej pory mało wiadomo o książce rękopiśmiennej w Polsce średniowiecznej. […]

Nauka

Ekslibris

Jest to swoisty znak własnościowy przypisany do danego egzemplarza książki. Najczęściej jest on niezwykle ozdobny, wykonany graficznie, często z imieniem i nazwiskiem właściciela danego księgozbioru bądź jego inicjałami czy odpowiednią nazwą instytucji. Typowy, tradycyjny ekslibris jest małą zadrukowaną karteczką, która przyklejana jest do wewnętrznej strony okładki. Jako forma prostsza może też po prostu pieczątka. Projektowanie […]

Back To Top