Historia

Chcąc znaleźć pierwowzory obecnych samochodów, możemy sięgnąć nawet do wieku siedemnastego, gdzie już wtedy myślano o pojazdach, które napędzane będą parą. Jak mówi tradycja w drugiej połowie wieku siedemnastego jeden z flandryjskich księży miał zaprezentować taki pojazd cesarzowi chińskiemu. Niestety nie posiadamy obecnie żadnych dowodów, na udowodnienie tego faktu i uznanie go za czysto historyczny. Dlatego za pierwszego konstruktora samochodu uznaje się francuskiego inżyniera, który dokonał tego w drugiej połowie wieku osiemnastego. Kolejnym ważnym okresem jeśli chodzi o historię pojazdów samochodowych są lata siedemdziesiąte wieku dziewiętnastego. W tym okresie skonstruowany został pierwszy samochód, który napędzano benzyną. Nie można być pewnym kto pierwszy skonstruował silnik posiadający wewnętrzne spalanie. Obecnie uznaje się, że zrobiło to niemal w jednym momencie kilku inżynierów z terenu Niemiec i każdy z nich działał w pełni niezależnie. Jednym z nich był Karl Benz, który skonstruował swoje pierwsze auto w roku 1885. Kolejnymi byli Maybach oraz Daimler, których pojazdy i silniki funkcjonowały na podobnych zasadach. Obecnie ich samochody uznawane są za jedne z najlepszych i najbardziej popularnych na świecie i przeszły one ogromną drogę zmian i ewolucji, cały czas wyznaczając nowe trendy w projektowaniu aut od strony czysto wizualnej, ale również także i technicznej.

Back To Top